Vatican News

Papież: drastyczne rozwiązania nie zawsze są najlepsze

Módlmy się za wszystkich dotkniętych pandemią koronawirusa, a szczególnie za duszpasterzy, aby w tym kryzysowym czasie towarzyszyli ludowi Bożemu – zachęcał Papież w czasie Mszy w Domu św. Marty. W homilii mówił o Bogu, który stał się dla nas darem, abyśmy i my dawali Go innym.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

         Rozpoczynając Eucharystię Franciszek zapewiając o łączności i modlitwie za dotkniętych koronawirusem podkreślił również, że nie wszystkie drastyczne środki są zawsze dobre, nie wolno pozostawiać ludu Bożego samemu sobie.

Niech Duch Święty wspiera w podejmowaniu dobrych decyzji

„W tych dniach łączymy się z chorymi, rodzinami, z tymi, którzy cierpią z powodu pandemii koronawirusa. Pragnę dziś modlić się także za duszpasterzy, którzy powinni towarzyszyć ludowi Bożemu w tym kryzysie: niech Pan da im siły i umiejętności do wyboru najlepszych środków służących pomocy – modlił się Ojciec Święty. - Drastyczne środki nie zawsze są dobre i o to się modlimy: niech Duch Święty obdarzy duszpasterzy umiejętnością rozeznawania, aby podejmowali takie rozwiązania, które nie pozostawiają samego świętego ludu Bożego. Oby lud Boży czuł, że duszpasterze towarzyszą mu z pocieszającym Słowem Bożym, sakramentami i modlitwą.“

         W homilii Papież nawiązał do fragmentu Ewangelii św. Mateusza (21, 33-43.45), gdzie Jezus opowiada historię nieuczciwych rolników, którzy dzierżawiąc winnicę nie chcieli oddać właścicielowi tego, co do niego należało. Pobili lub zamordowali jego wysłanników, a w końcu i jego syna. Dodał, że jest to historia ludu wybranego, który zawarł przymierze z Panem, ale kiedy trzeba było zebrać owoce zapomniał o tym, że to On jest właścicielem.

Lud wybrany zawłaszczył sobie dar Boga

„Historia niewierności, niewierności wybraniu, obietnicy, przymierzu, które są darem. Wybór, obietnica i przymierze są darem Boga. Niewierność Bożemu darowi. Nie zrozumieli, że to był dar i potraktowali go jako swoją własność – podkreślił Ojciec Święty. - Ci ludzie zawłaszczyli sobie dar i zmienili go w coś, co należy do nich. Dar, którym jest bogactwo, otwartość, błogosławieństwo został zmarnowany, zamieniony w prawną doktrynę. Został zideologizowany. W ten sposób dar stracił swoją naturę, jako coś, co otrzymuje się darmowo i został sprowadzony do ideologii. Przede wszystkim moralizatorskiej ideologii pełnej nakazów, także niepoważnych, które stały się kazuistyką. Zawłaszczyli sobie dar.“

         Franciszek podkreślił, że zapominanie o tym, że Bóg stał się dla nas darem jest wielkim grzechem. Nie można przywłaszczać sobie czegoś, co nie jest nasze. „Przymierze z Bogiem, traktowane według swojego «widzi mi się», jest poddane ideologizacji” – dodał Papież.

Klerykalizm neguje darmowy wybór Boga

„Tutaj, w tym zachowaniu, widzę w Ewangelii być może początek klerykalizmu, który jest perwersją, zawsze negującą bezinteresowny wybór Boga, darmowe przymierze z Nim, darmową obietnicę. Zapomina o darmowości objawienia, zapomina, że Bóg objawił się jako dar, stał się dla nas darem. My powinniśmy Go dawać, sprawiać, by inni widzieli Go jako dar, a nie naszą własność – zaznaczył Ojciec Święty. - Klerykalizm nie jest sprawą tylko obecnych czasów, jak i rygoryzm nie jest wymysłem naszych dni, to istniało już za czasów Jezusa.“

13 marca 2020, 14:21
Czytaj wszystko >