Stołówka w szkole prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia na misji Laare w Kenii Stołówka w szkole prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia na misji Laare w Kenii  #SistersProject

Proroccy świadkowie nowego sposobu działania, postępowania, życia

Chcielibyśmy otworzyć to okno na nasz zakon, Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, cytując słowa naszego założyciela. On na początku ubiegłego wieku, jeszcze przed pierwszą wojną światową, opracowując konstytucje dla swoich pierwszych sióstr zakonnych, zaprosił je do służenia człowiekowi, jego integralnemu rozwojowi, z preferencją dla ostatnich, najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących.

Orioński Sekretariat ds. Komunikacji

„Jego szczególnym i specjalnym celem jest praktykowanie miłości wobec (...) małych dzieci z ludu i ubogich, którzy są najbardziej oddaleni od Boga lub najbardziej opuszczeni ...” (św. Alojzy Orione, konstytucje Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, n. 3).

Orionistka z niepełnosprawnymi dziećmi na misji Laare w Kenii
Orionistka z niepełnosprawnymi dziećmi na misji Laare w Kenii

Zgromadzenie „samarytańskie”

Od 29 czerwca 1915 r., dnia założenia zgromadzenia, dokonał się ogromny postęp, zwłaszcza w niektórych kwestiach, ale zasadnicza natura tego celu nie uległa zmianie. Od tamtego czasu i do dziś wyraża się on w duchu przyjęcia i bycia rodziną, w prostocie, pomocy oraz – dziś coraz częściej – w profesjonalizmie.

Taka postawa została również potwierdzona w temacie 13. kapituły generalnej instytutu, która odbyła się w maju 2023 r.: „Być «Zgromadzeniem Samarytańskim» poprzez prorocze świadectwo nowego sposobu postępowania, działania i życia”.

Wspierając najbiedniejszych w Kenii

W tym kluczu chcemy opowiedzieć o doświadczeniach misji w Laare w Kenii. Mamy tam najmłodszą wspólnotę spośród wszystkich, jakie zgromadzenie otwarło w tym kraju, a ponadto najmniejszą i najbardziej oddaloną od stolicy. Jej cel stanowi wspieranie potrzeb miejscowej ludności, najuboższych, dzieci i osób niepełnosprawnych. Obecnie sama potrafi utrzymać ekonomicznie całą Delegaturę Matki Bożej Opatrzności.

Wizyta wśród rodzin
Wizyta wśród rodzin

Poza logiką utrzymania

Jednak w sierpniu 2008 r. siostry otworzyły misję, mając bardzo niewiele środków, dużo dobrej woli i bezgraniczną ufność w Opatrzność Bożą. Z czasem te „dzieła Boże” stawały się coraz bardziej „potężne”, a dzięki bardzo precyzyjnej logistyce siostrom orionistkom udało się uniezależnić je ekonomicznie, zrywając z przestarzałą logiką „utrzymania”, w celu zagwarantowania ciągłości działań prozdrowotnych, edukacyjnych i duszpasterskich, nawet jeśli dobroczyńcy byliby zmuszeni przerwać swoje wsparcie.

„Tym, co można jeszcze i trzeba uratować, aby przywrócić Bogu nasze rozbite społeczeństwo, są młodzi ludzie. To oni są społeczeństwem przyszłości: słońcem lub burzą przyszłości. Najpiękniejszymi nadziejami Kościoła i świata. Ocalmy młodych!" (św. Ludwik Orione, 1912).

Na przykład, jeśli chodzi o wsparcie finansowe udzielane na zewnątrz, misja Laare jest obecnie w stanie codziennie pomagać ponad 1600 dzieciom i rodzinom.

Szkoła prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia na misji Laare, w Kenii
Szkoła prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia na misji Laare, w Kenii

Siostry prowadzą również szkołę podstawową i gimnazjum, które zapewniają dzieciom dostęp do edukacji. Wśród uruchomionych placówek edukacyjnych znajduje się też przedszkole, przyjmujące nawet najmłodsze dzieci i pomagające w zwalczaniu niedożywienia od początku życia.

Na poziomie duszpasterskim siostry współpracują z lokalną wspólnotą parafialną, aby przybliżyć dzieciom i młodzieży wartości chrześcijańskie, powszechne braterstwo i sakramenty, angażując ich w życie Kościoła.

Wpływanie na kulturę w celu przywrócenia godności

Istnieje również ośrodek dzienny dla dzieci niepełnosprawnych, aby zapewnić pomoc i wsparcie najsłabszym oraz najbardziej pogardzanym w społeczeństwie, a także poprawić jakość ich życia. Z tego punktu widzenia orionistki wywarły głęboki wpływ na afrykańską kulturę i mentalność, padającą ofiarą tej odwiecznej spuścizny, zgodnie z którą niepełnosprawność fizyczna jest powodem skandalu i marginalizacji, co prowadzi do odebrania niepełnosprawnym wszelkiej ludzkiej godności.

Warsztat krawiecki prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia na misji Laare, w Kenii
Warsztat krawiecki prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia na misji Laare, w Kenii

Mające odwagę, by podarować przyszłość

Ale siostry były również odważne w kwestiach gospodarczych. Z czasem otworzyły zakład krawiecki, który, oprócz zatrudniania miejscowych kobiet, szyje mundurki szkolne i szaty liturgiczne, a dochody stanowią źródło utrzymania samej misji i innych działań Delegatury. W identycznym celu miejscowa ludność została przeszkolona do pracy w rolnictwie i zajmuje się pracą w gospodarstwach: uprawą pól i hodowlą zwierząt. Wśród tych ostatnich dominują wielbłądy, hodowane dla mleka, a także wykorzystywane przy produkcji naturalnego mydła.

Odzież produkowana w warsztacie krawieckim
Odzież produkowana w warsztacie krawieckim

Sekret sukcesu

Głęboko wierzymy, że sekretem sukcesu jest życie miłością, autentyczna służba najuboższym w zapomnieniu o sobie, otwartość na inne kultury. Dlatego też uruchomiłyśmy obiecującą sieć wolontariuszy misyjnych, składającą się głównie z młodych ludzi, którzy spędzają czas na misji. Pochodzą ze wszystkich kontynentów, choć najwięcej jest Włochów i Polaków.

Wolontariusz bawi się z niepełnosprawnym dzieckiem na misji w Laare, w Kenii
Wolontariusz bawi się z niepełnosprawnym dzieckiem na misji w Laare, w Kenii

Młodzi: sól Ziemi

Wierzymy, że młodzi ludzie są solą ziemi i chcemy towarzyszyć im w tym wspaniałym doświadczeniu wolontariatu misyjnego. W Laare na nowo odkrywają oni radość z bycia częścią Kościoła. Każdego roku ponad 100 wolontariuszy z całego świata przyjeżdża tutaj, aby podjąć się autentycznej służby mieszkańcom Afryki.

W Laare doświadczamy radości dzielenia się, zwłaszcza z ubogimi, ale także z młodą społecznością lokalną oraz młodymi wolontariuszami z całego świata. Chcemy otworzyć nasze serca i dać wzajemne świadectwo Miłości, a tym samym „mocy” Boga!

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

02 sierpnia 2023, 17:31