Vatican News
Konf. Kościołów Europejskich - nie przekształcajcie Hagia Sophia w meczet Konf. Kościołów Europejskich - nie przekształcajcie Hagia Sophia w meczet 

Konf. Kościołów Europejskich - nie przekształcajcie Hagia Sophia w meczet

„Wyrażamy nasz głęboki żal z powodu decyzji władz tureckich o przekształceniu starożytnej bazyliki Hagia Sophia w meczet” - piszą przedstawiciele Konferencji Kościołów Europejskich. Organizacja ta, zrzeszająca 114 Kościołów Starego Kontynentu, wystosowała w tej sprawie pisma do Komisji europejskiej oraz UNESCO.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Zdaniem sygnatariuszy pisma decyzja to może się przyczynić do stworzenia dobrego podłoża dla nietolerancji religijnej i przemocy. Jednocześnie wezwali władze UNESCO do podjęcia konkretnych działań wobec władz tureckich, aby nie zmieniano obecnego statusu świątyni, która jest muzeum

„Hagia Sophia jako muzeum jednoczy osoby i kultury całego świata – czytamy w dokumencie. - Zmiana tego statusu bez wątpienia obniża rangę tej nadzwyczajnej świątyni, jako uniwersalnego mostu, który łączy Wschód z Zachodem i jest symbolem pokojowego współistnienia, wzajemnego zrozumienia i solidarności między różnymi narodami”. „W duchu wezwania, jakie nosi ta świątynia - Świętej Mądrości – modlimy się, aby zwyciężyła mądrość i rozsądek i bazylika zachowała swój status muzeum".

18 lipca 2020, 00:36