Vatican News
Abp Pizzaballa: Wielki Post jest znakiem sakramentalnym nawrócenia Abp Pizzaballa: Wielki Post jest znakiem sakramentalnym nawrócenia 

Abp Pizzaballa: Wielki Post jest znakiem sakramentalnym nawrócenia

Wielki Post jest „znakiem sakramentalnym naszego nawrócenia”. Nie jest on naszym dziełem, ani naszym wymysłem: w tych dniach staje przed nami Chrystus wychodzący na nasze pustynie, aby podjąć nasze pokusy i włączyć nas w swoje zwycięstwo, byśmy mogli ciągle na nowo uczestniczyć razem z Nim w tryumfie paschalnym nad grzechem i śmiercią – napisał w swoim orędziu na ten czas administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Abp Pierbattista Pizzaballa podkreślił, że Kościół nie przestaje nazywać Wielkiego Postu oraz Paschy „sakramentem”, aby przypomnieć, że tu i teraz sam Jezus, w mocy Duch Świętego oraz w posłuszeństwie naszej wierze, staje obok nas, aby przemierzać z nami drogę pustyni, aż dojdziemy do ogrodu Paschy, naprzeciw Jego i naszych grobów, wyzwoleni ostatecznie z wszelkiego niepokoju i cierpienia śmierci.

Włoski franciszkanin wskazuje na dar oraz zadania Wielkiego Postu: podjąć wyzwanie pustyni, zmierzyć się z jałowością naszego życia oraz naszych działań, także tych duszpasterskich, bez popadania w pokusy szybkich i cudownych rozwiązań, kompromisów, braku ufności, lub jeszcze gorzej - w grzech. Trzeba z nadzieją ufać, jak Jezus, w miłość Ojca oraz w piękno Królestwa Bożego. Chrystus na pustyni, pośród prób, zniechęcenia, nieufności tchnął moc Ducha obiecaną każdemu, kto na Nim polega oraz zawierza Słowu Boga.

W obecnym czasie, kiedy nasze Kościoły i wspólnoty są tak doświadczane – podkreśla abp Pizzaballa, - że przypominają wielkopostną pustynię, można świętować w duchu i prawdzie sakrament wielkopostny, jeśli otworzymy się na słuchanie Słowa Bożego, będziemy pościli od egoizmu, indywidualizmu oraz braku ufności, jeśli przygarniemy ubogiego i potrzebującego pośród naszego życia. Zachęcił także do wyzwolenia się z wszelkiej fałszywej pewności poprzez stawanie się dyspozycyjnymi do dawania i dzielenia się. Wtedy nasza droga wiodąca do Paschy stanie sie owocna, a nasze życie odrodzi się dzięki ofierze z siebie.

Niech Duch Święty, który wzywa Chrystusa i nas samych na pustynię świata, aby poprzez naszą wiarę została przemieniona w ogród oświeci nas, towarzyszy nam oraz otworzy na nowość egzystencji paschalnej – kończy włoski duchowny.
 

24 marca 2019, 10:32