Vatican News
Tydzień Misyjny w Brazylii Tydzień Misyjny w Brazylii 

Brazylia: trwa Tydzień Misyjny

Kościół w Brazylii obchodzi (22-29 lipca br.) Tydzień Misyjny. Kluczem wprowadzającym do właściwego przeżywania tego czasu jest zachęta skierowana do wiernych, aby jeszcze lepiej starali się poznać Jezusa Chrystusa i dawali o Nim świadectwo. Z tej okazji komisja episkopatu ds. laikatu wraz ze stowarzyszeniem misji ludowych (ASMP) przygotowała specjalne pomoce duszpasterskie. Być Kościołem wychodzącym na spotkanie ze światem zewnętrznym poprzez konkretne akcje, świadectwo wiary osób świeckich - oto wyzwanie, jakie stawia sobie brazylijski laikat.

Zdzisław Malczewski TCh - Brazylia

W tygodniu misyjnym wierni winni sobie bardziej uświadomić służebny charakter ich życia chrześcijańskiego. Posługa chrześcijanina wobec świata to wyzwanie stojące przed wiernymi w Brazylii. Łatwo jest przebywać w świątyni, być misjonarzem w Kościele, wśród tych, których stale spotykamy we wspólnocie. Potrzeba wyjść na spotkanie z tymi, którzy byli ochrzczeni, a nie przeżywają swojego chrztu i nie czują się włączeni w życie Kościoła – podkreśla biskup Severino Clasen,  przewodniczący komisji episkopatu ds. laikatu.

W dobie internetu ludzie mają przed sobą potężne narzędzia, które mogą być używane do ewangelizacji. Wspomniany biskup zachęca więc tutejszych wiernych do wykorzystywania mediów społecznościowych do wzbudzania w chrześcijanach pragnienia i zamiłowania do uczestniczenia w Tygodniu Misyjnym. Wielki entuzjazm, pozytywne podejście i autentyczna ewangelizacja winny charakteryzować chrześcijanina podejmującego wyzwanie bycia misjonarzem Jezusa w świecie. „Weź udział w spotkaniach modlitewnych, refleksyjnych, abyś ty także stał się nasyconym, szczęśliwym, wolnym i uczestniczył w tej wielkiej misji!” – oto zachęta kierowana do wiernych.

25 lipca 2018, 16:53