Vatican News
S. Clara Fey, beatyfikacja w Akwizgranie S. Clara Fey, beatyfikacja w Akwizgranie 

Akwizgran: beatyfikacja s. Clary Fey, opiekunki biednych dzieci

Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w katedrze w Akwizgranie na ołtarze została wyniesiona s. Clara Fey, założycielka Zgromadzenia Sióstr Ubogiego Dzieciątka Jezus. Liturgii beatyfikacyjnej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Paweł Pasierbek SJ - Watykan

S. Clara urodziła się w Akwizgranie w 1815 r. w bardzo religijnej i bogatej rodzinie. Po otrzymaniu solidnego wykształcenia zajęła się opieką nad dziećmi oraz dorastającą młodzieżą. Dla nich założyła szkołę, a później także sierociniec, na którego utrzymanie przeznaczyła wszystkie swoje dobra. Wraz z grupą kobiet, które pomagały jej prowadzić te dzieła, założyła nowe zgromadzenie zakonne, którego charyzmatem jest opieka nad biednymi i opuszczonymi dziećmi oraz ich wychowanie.  

Kard. Angelo Amato wskazuje, że nowa błogosławiona zszczególnie walczyła o godność ludzi biednych i zmarginalizowanych.

„W burzliwym okresie wczesnego uprzemysłowienia, gdy społeczeństwo było zaangażowane w zdobywanie dóbr materialnych, s. Clara zajęła sie troską o godność biednych dzieci, ucząc je, wychowując i chroniąc przed niebezpieczeństwami spowodowanymi opuszczeniem i marginalizacją – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Amato. – Jej przykład i nauczanie są obecne także dziś w sercu sióstr, które kontynuując dzieło założycielki dają Kościołowi i światu przykład Bożej dobroci względem potrzebujących. Opiekując się dziećmi i biednymi realizują słowa, które są hasłem ich zgromadzenia: «Trwajcie we Mnie». Tylko bowiem dzięki miłości do potrzebujących można trwać w Chrystusie i z Nim być w nich.“

Kard. Amato o. bł. Clarze Fey
05 maja 2018, 15:28