ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായും സ്ലൊവാക്യയുടെ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീമതി സുസാന്ന ചപ്പുത്തൊവായും (Zuzana Čaputová) , പാപ്പാ സ്ലൊവാക്യ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ, 13/09/2021 ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായും സ്ലൊവാക്യയുടെ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീമതി സുസാന്ന ചപ്പുത്തൊവായും (Zuzana Čaputová) , പാപ്പാ സ്ലൊവാക്യ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ, 13/09/2021 

സ്ലൊവാക്യയുടെ ജീവകാരുണ്യ സഹായം !

ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ മുഖാവരണങ്ങൾ, അണുനാശിനി വിളക്കുകൾ, അണുനശീകരണ ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കോവിദ് പ്രതിരോധോപാധികൾ സ്ലൊവാക്യ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സഹായമായി വത്തിക്കാന് കൈമാറി.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

സ്ലൊവാക്യയുടെ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീമതി സുസാന്ന ചപ്പുത്തൊവാ (Zuzana Čaputová) പാപ്പായ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന ജീവകാരുണ്യസഹായം വത്തിക്കാന് കൈമാറി.

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ സെപ്റ്റമ്പർ 12-15 വരെ സ്ലൊവാക്യയിൽ നടത്തിയ ഇടയസന്ദർശന വേളയിൽ അന്നാടിൻറെ പ്രസിഡൻറ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന ഈ സഹായം കൈമാറിയതായി അന്നാട് പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിനു വേണ്ടി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനപതിയുടെ കാര്യാലായം വ്യാഴാഴ്‌ച (21/10/21) ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത്.

കോവിദ് 19 മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻറെ ഭാഗമായി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ മുഖാവരണങ്ങൾ, അണുനാശിനി വിളക്കുകൾ, അണുനശീകരണ ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ സംഭാവനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതു കൈമാറുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്ലൊവാക്യയുടെ സ്ഥാനപതി മാരെക്ക് ലിസാൻസ്കി (Marek Lisánsky) വത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാനകാര്യദർശി കർദ്ദിനാൾ പീയെത്രൊ പരോളിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

ദുർബ്ബലരുടെയും പാർശ്വവത്കൃതരുടെയും കാര്യത്തിൽ സ്ലൊവാക്യയ്ക്കുള്ള ഈ ഔത്സുക്യത്തെ, പരക്ഷേമകാംക്ഷയെ, കർദ്ദിനാൾ പരോളിൻ തദ്ദവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചു.

 

 

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

22 October 2021, 13:41