Nosacījumi Baznīcas piešķirto atlaidu saņemšanai Jubilejas gadā

Fatimas Dievmātes svētkos, 13. maijā, Apustuliskais Penitenciārijs publicēja dokumentu, kurā izklāstīti nosacījumi Baznīcas piešķirto pilno atlaidu saņemšanai 2025. Jubilejas gadā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Izdodot bullu Spes non confundit (“Cerība nepieviļ”), kas tika nolasīta Kunga Debeskāpšanas svētkos, 9. maijā, Svētā Pētera bazilikā, pāvests vēlējās atainot Jubilejas gadu cerības kontekstā, kas ir viens no trīs teologālajiem tikumiem. Apustuliskā Penitenciārija paziņojumā ir uzsvērts, ka pilnas atlaidas ļauj mums iepazīt Dieva bezgalīgo žēlsirdību, un līdz ar to tās ir “īsta Jubilejas dāvana”.

Penitenciārijs, ko dēvē par “žēlsirdības tribunālu”, atgādina atlaidu saņemšanai nepieciešamos ierastos nosacījumus, kas ir, Grēksūdze, Svētās Komūnijas saņemšana un lūgšana Svētā tēva nodomā. “Patiesi nožēlojuši un būdami brīvi no pieķeršanās grēkam, un žēlsirdības gara vadīti, ticīgie, kuri Svētā gada laikā, būs šķīstīti Grēku nožēlas sakramentā un Svētās Komūnijas sātināti, lūgsies pāvesta nodomos, saņems no Baznīcas dārgumu krātuves pilnas atlaidas”, lasām dokumentā. Tomēr lai saņemtu atlaidas, ticīgajiem būs jādodas vai nu svētceļojumā, vai jāveic kāds žēlsirdības darbs, vai arī – gandarīšanas akts.

Piedalīšanās svētceļojuma laikā Svētajā Misē vai kādā dievkalpojumā vietā, kas saistīta ar Jubileju, ļaus saņemt pilnas atlaidas. Bez tam būs iespēja iziet pa Svētajām durvīm vienā no četrām Romas bazilikām, trijās Svētās Zemes bazilikās (Svētā Kapa bazilikā Jeruzalemē, Kristus Dzimšanas bazilikā Betlēmē un pasludināšanas bazilikā Nācaretē) vai jebkurā citā vietējā bīskapa izvēlētā vietā. Svētceļojumam jāsaglabā “tā simboliskais spēks, lai atklātos dedzīgā vēlēšanās pēc atgriešanās un izlīgšanas”, uzsvērts Vatikāna dokumentā.

Papildus svētceļojumiem, Jubilejas vietas apmeklējums ļaus ticīgajiem sajust Dieva žēlsirdības garšu: “Tur viņi pavadīs laiku Euharistijas adorācijā un meditācijā, ko noslēgs ar “Tēvs mūsu”, Credo un Marijas, Dieva Mātes, piesaukšanu”. Dokumentā ir iekļautas jau labi zināmās svētceļojumu vietas, kā arī kādas 10 Romas baznīcas, divas Asīzes bazilikas, vietējā un starptautiskā mēroga svētvietas, kā arī jebkura vieta, ko varēs izvēlēties bīskaps.

Tie, kuri pamatotu iemeslu dēļ nevarēs pārvietoties, “saņems Jubilejas atlaidas ar tādiem pašiem nosacījumiem, būdami garīgi vienoti ar klātesošajiem ticīgajiem, īpaši tad, kad pāvesta un diecēžu bīskapu vārdus pārraidīs plašsaziņas līdzekļi”.

Papildus svētceļojumiem vai svēto vietu apmeklējumiem “ticīgie varēs saņemt Jubilejas atlaidas, dievbijīgi piedaloties misijās, rekolekcijās vai formācijas saietos par Vatikāna II koncila un Katoliskās Baznīcas katehisma tekstiem”.

Attiecībā uz žēlsirdības darbiem, ticīgie tiek aicināti sekot “Kristus piemēram un pavēlei”, lai no jauna atklātu žēlsirdības darbus miesas labā (pabarot izsalkušos, dot dzert izslāpušajiem, apģērbt kailos, uzņemt svešiniekus, palīdzēt slimniekiem, apmeklēt ieslodzītos, apbedīt mirušos), kā arī žēlsirdības darbus dvēseles labā (sniegt padomu tiem, kas šaubās, pamācīt nezinošos, brīdināt grēciniekus, mierināt noskumušos, piedot apvainojumus, pacietīgi izturēties pret garlaicīgiem cilvēkiem un lūgt Dievu par dzīvajiem un mirušajiem). Veicot šos žēlsirdības darbus un ievērojot attiecīgos garīgos nosacījumus, ticīgie varēs saņemt pilnas atlaidas atkārtoti vai pat katru dienu.

Dokumentā tiek runāts arī par gandarīšanas nozīmi, jo īpaši, aicinot ticīgos no jauna atklāt “piektdienu gandarīšanas vērtību, vismaz vienu dienu atturoties no nevajadzīgas izklaidēšanās vai lieka patēriņa”.

Bīskapiem tiek arī ieteikts atvieglot Izlīgšanas sakramenta pieejamību, piemēram, publiskojot un pagarinot laikus, kad priesteri ir pieejami, lai cilvēks varētu izlīgt ar Dievu. Bīskapiem tiek atgādināts, ka pastorāli ir vēlami uzklausīt grēksūdzes Svētās Mises svinēšanas laikā.

Visbeidzot, pilnas atlaidas varēs saņemt vai nu sev, vai arī šķīstītavas dvēselēm. “Jubilejas atlaidas, pateicoties lūgšanai, ir īpaši paredzētas tiem, kas aizgājuši pirms mums, lai viņi varētu saņemt pilnīgu žēlsirdību”, teikts Apustuliskā Penitenciārija izdotajā dokumentā.

13 maijs 2024, 18:01