Krusta ceļš Vatikānā: Cilvēces ciešanas ar bērnu acīm

Vatican News

Lielās piektdienas vēlā vakarā pāvests Francisks vadīja Krusta ceļu, kas pandēmijas dēļ – tāpat kā pagājušajā gadā, notika nevis Romas Kolizejā, bet Svētā Pētera laukumā. Šogad pārdomas un lūgšanas sagatavoja skautu grupa no Umbrijas un Ugandas svēto mocekļu Romas draudzes bērni un pusaudži. Krusta ceļa stacijās bija redzami divu Romas bērnu namu – "Mater Divini Amoris" un "Tetto Casal Fattoria" iemītnieku zīmējumi, kas savā vienkāršumā aizkustināja sirdis. Krusta ceļu translēja 170 televīzijas kanāli visā pasaulē. Vairāki bērni kopā ar saviem audzinātājiem nesa krustu, bet četri no viņiem lasīja pārdomas. Bērnu sagatavotās meditācijas savā tiešumā lika cilvēkiem aizdomāties un rosināja vēlmi veidot labāku un taisnīgāku pasauli. Krusta ceļa mazie dalībnieki uzticēja Jēzum savas ikdienas grūtības, bailes, neveiksmes, vecāku strīdus, pazemojumus un citu bērnu sāpes. Šodien daudzi bērni ir izsalkuši, viņi nevar apmeklēt skolu, tiek ļaunprātīgi izmantoti vai spiesti karot. Viens no dalībniekiem atzina, ka cieš vientulību, kas brīžiem ir nepanesama. Šodien daudzi jūtas pamesti. Krusta ceļa noslēgumā pāvests Francisks deva apustulisko svētību.

03 aprīlis 2021, 10:00