Bīskaps Fabio Fabene Bīskaps Fabio Fabene 

Kanonizācijas lietu kongregācijai jauns sekretārs

Pāvests Francisks nominēja itāļu bīskapu Fabio Fabene par Kanonizācijas lietu kongregācijas sekretāru, kurš līdz šim veica Bīskapu Sinodes ģenerālsekretāra vietnieka pienākumus.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Fabio Fabene dzimis 1959. gada 12. martā Romā. Mācījies Montefašones un Viterbo garīgajos semināros. 1984. gada 26. maijā iesvētīts par priesteri. Ieguvis Baznīcas tiesību doktora grādu Pontifikālajā Laterāna universitātē. Veicis pastorālo darbu Montefašones Svētās Marijas draudzē, bijis kanonisko tiesību profesors Viterbo Teoloģijas institūtā. 1998. gada 1. janvārī uzsācis darbu Bīskapu kongregācijā. Strādājis Lacio apgabala un Romas diecēzes Baznīcas tiesā. Bīskaps Fabene ir vairāku grāmatu autors. 2014. gada 8. februārī pāvests Francisks nominēja viņu par Bīskapu Sinodes ģenerālsekretāra vietnieku.

18 janvāris 2021, 12:14