Skola Skola 

Vēstījums skolām: izglītība nav iespējama bez reālas tikšanās

Katoliskās izglītības kongregācija ceturtdien izdeva speciālu vēstījumu skolām, universitātēm un citām izglītības iestādēm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Koronavīrusa izraisītās Covid-19 slimības izplatība ir izmainījusi mūsu dzīves veidu, lasām Katoliskās izglītības kongregācijas vēstījumā. Veselības problēmām pievienojās daudzas sociālās un ekonomiskās problēmas. Krīze skārusi arī mācību iestādes visā pasaulē. Kaut arī skolas un universitātes centās šajā laikā nodrošināt mācības attālināti, tomēr tās efektivitāte bija ierobežota un atklāja izglītības un tehnisko iespēju trūkumus.

Kongregācijas izdotajā vēstījumā uzsvērts, ka kristīgās mācību iestādes, kuras nesaņem valsts finansējumu, saskārās ar nopietnām problēmām. Norādot uz attālinātās mācības procesu, vēstījuma autori raksta, ka, no vienas puses tas bija vienīgais risinājums pandēmijas laikā, bet no otras puses – apliecināja, ka audzināšana saistās ar reālu klātbūtni un tikšanos. Lai audzinātu un veidotu personību, attīstītu cilvēka spējas kritiski izvērtēt un pieņemt lēmumus, ir nepieciešama savstarpējā apmaiņa un dialogs starp skolotājiem un skolēniem. Audzināšanas procesu nevar īstenot bez tikšanās ar cilvēkiem.

Katras izglītības darbības centrā jābūt attiecībām ar konkrētu personu un attiecībām starp cilvēkiem, kas veido izglītotu sabiedrību, lasām kongregācijas izdotajā vēstījumā. Konkrēts cilvēks ir jebkura formāla vai neformāla izglītības procesa dvēsele. Turklāt dokumentā ir minēta vienota izglītības telpa, kurā iesaistīta visa sabiedrība. Balstoties uz Evaņģēliju un Baznīcas mācību, tā veicina patiesas tikšanās kultūras attīstību, atgādina Katoliskās izglītības kongregācija.

10 septembris 2020, 13:31