Kardināls Marians Javorskis Kardināls Marians Javorskis 

Mūžībā aizgājis kardināls Marians Javorskis

Sestdien, 5. septembrī, 94 gadu vecumā mūžībā aizgāja svētā Jāņa Pāvila II draugs, Ļvovas pensionētais arhibīskaps metropolīts, komunisma režīma sagrautās katoļu Baznīcas Ukrainā atjaunotājs, pirmais Krakovas Teoloģijas akadēmijas rektors un šīs pilsētas goda pilsonis - kardināls Marians Javorskis, informē Polijas Bīskapu konferences preses birojs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Kardināls Marians Javorskis dzīvoja saskaņā ar pastorālā kalpojuma devīzi «Mihi vivere Christus est» - «Dzīve man ir Kristus».  Viņš bija izcils filozofs un teologs, dedzīgs priesteris, bīskaps un kardināls, kurš ļoti mīlēja «Kalvārijas Dievmāti».

Kardināla Mariana Javorska dzīve, kā izteicās kāda viņam tuvu stāvoša persona, bija īsts «krusta ceļš». Viņš dzimis 1926. gada 21. augustā Ļvovā, Ukrainā. Skolas laiks sakrita ar sarežģīto un traģisko kara laiku. 1945. gada 1. augustā iestājās Ļvovas Garīgajā seminārā. Pēc mēneša šī mācību iestāde tika pārnesta uz Kalvārijas Žebžidovskas Bernardīnu klosteri Polijā. Šī vieta Javorskim kļuva par «garīgo dzimteni». «Par visu labo, ko esmu saņēmis savā dzīvē, es pateicos Kalvārijas Dievmātei», viņš teica.

1950. gada 25. jūnijā Krakovas Bernardīnu baznīcā arhibīskaps Eugēnijs Baziaks Marianu Javorski iesvētīja par priesteri. Pēc pastorālā darba Bašni Dolnej draudzē viņš uzsāka studijas Krakovas universitātē, tās vainagojot ar teoloģijas doktora grādu. Studijas turpināja Ļubļinas Katoļu universitātē, kur ieguva filozofijas doktora grādu. Sešus gadus bijis filozofijas un teoloģijas profesors minētajā universitātē.

1984. gada 21. maijā pāvests Jānis Pāvils II nominēja Marianu Javorski par Lubačovas apustulisko administratoru un 1991. gada 16. janvārī par Ļvovas arhibīskapu metropolītu. Gadu vēlāk viņš tika ievēlēts par jaunizveidotās Ukrainas latīņu rita Bīskapu konferences priekšsēdētāju. Javorskim uzticētā misija bija sarežģīta un reizē ļoti delikāta. Cik bieži nācās atbildēt uz jautājumu, kas ir katoļu Baznīca Ukrainā, vai tā ir poļu vai ukraiņu kopiena? Kādā intervijā Marians Javorskis skaidroja: «Mēs neesam ne poļu, ne ukraiņu kopiena, mēs esam Romas katoļu Baznīca, un kā tāda mēs nekonkurējam ar grieķu katoļu Baznīcu. Valsts augstākās amatpersonas un vienkāršie ļaudis redz, ka mēs esam tālu no politikas, no tādas vai citas tautības promocijas, mēs vienkārši gribam būt tuvu visiem, kuri vēlas lūgties katoļu Baznīcā.»

Marians Javorskis ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu poļu-ukraiņu izlīguma un vienotības veicināšanā, stiprinājis attiecības ar Ukrainas grieķu katoļu Baznīcu. 2001. gada 28. janvārī pāvests Jānis Pāvils II nominēja arhibīskapu Javorski par kardinālu.

Kardinālu Marianu Javorski un Jāni Pāvilu II vienoja īsta un stipra draudzība. Kardināls bieži apmeklēja pāvestu Vatikānā. Viņi runāja par Baznīcas un pasaules problēmām. Bieži rakstīja vēstules. Kardināls Javorskis Jānim Pāvilam II administrēja Slimnieku svaidīšanas sakramentu un bija kopā ar viņu līdz pat nāves brīdim 2005. gada 2. aprīlī.

Līdz ar kardināla Mariana Javorska nāvi Kardinālu kolēģijā ir 219 kardināli, no kuriem 122 kardināli ir balsstiesīgi.

07 septembris 2020, 10:37