Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls 

Apstiprināts Pasaules Misiju dienas datums

Tautu Evaņģelizācijas kongregācijas izdotajā paziņojumā lasām, ka šogad Pasaules Misiju diena visā Baznīcā tiks atzīmēta 18. oktobrī.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Atbildot uz jautājumiem par minētās dienas svinēšanu 2020. gadā, kongregācija apstiprina, ka tā tiks atzīmēta 18. oktobrī, un nekādas kalendārās izmaiņas nav paredzētas. Daudzās diecēzēs jau labu laiku notiek gatavošanās šim notikumam, ko Dieva tauta gaida ar nepacietību.

Ticība pēc savas dabas ir misionāra, un Pasaules Misiju dienas svinēšana kalpo tam, lai katrā ticīgajā uzturētu dzīvu šo kristīgās ticības būtisko dimensiju – lasām paziņojumā. Kongregācija, atgādinot par bīskapu vienotības izjūtu un līdzatbildību, vienlaikus dara zināmu, ka minētajā datumā tiks vākta kolekte Pontifikālo Misiju darbu labā, lai vienlīdzīgi atbalstītu Baznīcas misiju zemēs.

Pasaules Misiju dienas svinēšana tika ieviesta 1926. gadā. Šī gada 31. maijā Vatikāns publicēja pāvesta Franciska vēstījumu Pasaules Misiju dienā. Tajā Svētais tēvs raksta: “Šajā gadā, ko iezīmē Covid-19 pandēmijas izraisītās ciešanas un izaicinājumi, visas Baznīcas misionārais gājums turpinās tā vārda gaismā, ko atrodam stāstā par pravieša Isaja aicinājumu: ‘Lūk, te es esmu. Sūti mani!’ (Is 6, 8)”. Dokumentā pāvests arī atgādina, ka misija ir brīva un apzināta atbilde Dieva aicinājumam.

28 augusts 2020, 16:50