Kardināls Turksons Kardināls Turksons 

Vatikānā izveidota komisija Covid-19 pandēmijas seku analīzei

Cilvēka integrālās attīstības dikastērijs ir izveidojis īpašu komisiju koronavīrusa izraisītās Covid-19 pandēmijas sociālo, kultūras un ekonomisko seku izpētei un novēršanai. Šā gada 20. martā pāvests Francisks vērsās pie minētās institūcijas ar lūgumu izveidot šādu komisiju.

Silvija Krivteža - Vatikāns

To veido piecas darba grupas. Pirmās grupas uzdevums ir atbalstīt vietējās Baznīcas ar Caritas Internationalis organizācijas palīdzību. Grupa sadarbosies ar Vatikāna labdarības biroju, Tautu evaņģelizācijas kongregāciju un Vatikāna aptieku.

Otrā grupa nodarbosies ar pandēmijas un tās seku ietekmes uz apkārtējās vides, darba tirgus, veselības aprūpes, politikas, komunikāciju un drošības pasākumu zinātnisko analīzi. Grupas partneri būs Pontifikālo dzīvības un zinātņu akadēmiju biedri.

Trešā grupa informēs par komisijas darbību un koordinēs komunikāciju ar vietējām Baznīcām. Komisijas ceturtā grupa, kuras darbu koordinēs Vatikāna sekretariāta attiecībām ar valstīm nodaļa, darbosies attiecību ar valstīm un starptautiskām organizācijām līmenī, informējot tās par pētījumu un dialoga rezultātiem.

Piektā darba grupa būs atbildīga par vietējo Baznīcu un katoļu organizāciju atbalsta finansiālajiem aspektiem, kā arī par par pašas komisijas darbību.

Par komisijas vadītājiem iecelti kardināls Pīters Turksons, Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts; dikastērija sekretārs Bruno Marija Djufē un sekretāra vietnieks priesteris Augusto Džampini. Viņi par savu darbu ziņos tieši pāvestam Franciskam.

16 aprīlis 2020, 19:46