Vatikāna arhīvu dokumenti Vatikāna arhīvu dokumenti 

Vatikāns atver arhīvus par pāvestu Piju XII

Šī gada 2. martā, 81 gadu pēc pāvesta Pija XII ievēlēšanas, tika atvērti Vatikāna arhīvi. Elektroniskā formātā ir pieejami vairāk nekā divi miljoni dokumentu par laika posmu no 1939 līdz 1958 gadam, tādējādi ļaujot interesentiem labāk iepazīt Baznīcas dzīvi īpaši Otrā Pasaules kara laikā.

Bīskaps Andris Kravalis - Vatikāns

Eugēnijs Pačelli tika ievēlēts kā 260 pāvests 1939. gada 2. martā. Pēc vairāk nekā astoņdesmit gadiem pāvesta Pija XII persona turpina izraisīt lielu interesi un arhīvu atvēršana ir piesaistījusi pētnieku un vēsturnieku uzmanību. Vatikāna valsts Vēstures arhīva direktors Johans Ikss (Johan Ickx) pastāstīja, ka jau ir reģistrējušies vairāk nekā divi simti cilvēku, kuri vēlas iepazīties ar Svētā Krēsla piedāvātajiem materiāliem. Vairākas Vatikāna kongregācijas ir iesaistījušās un līdzdarbojas šajā vēstures izziņas procesā.

Arhīvu atvēršana bija iesākusies jau pāvesta Benedikta XVI laikā (2006. gadā). Tā direktors, pēc izcelsmes flāms, uzsver, ka vairāk nekā 1,3 miljoni dokumentu (no 2 miljoniem) jau ir pārvērsti elektroniskā formātā. Šis darbs ļaus jaunā gaismā iepazīt Baznīcas lomu un sūtību Otrā Pasaules kara laikā. Arhīvu atvēršana dāvās iespēju labāk un precīzāk iepazīt pāvesta darbību, kas bieži vien nesakrīt ar medijos pausto vienpusējo informāciju. Pieejamie materiāli, bagātīgais dokumentu klāsts ļaus labāk saprast Baznīcas misionāro darbību, tās lomu padomju režīma zemēs, Baznīcas liturģijas attīstību pirms Vatikāna II koncila un citus jautājumus.

Vatikāna arhīva direktors izsaka gandarījumu un pateicību pāvestam Franciskam, kurš samazināja arhīva atvēršanas laika posmu (parasti tie ir 70 gadi pēc pāvesta nāves), lai vēsturiskā patiesība tiktu iepazīta un apzināta šogad un pēc iespējas ātrāk. Pāvests Pijs XII, kurš tiek dēvēts par 'civilizācijas aizstāvi', bija to cilvēku balss, kuriem tajos briesmīgajos laikos tā tika atņemta. "Pat ja pasaule ir mainījusies," saka vēsturnieks, "pāvests Francisks ar savu pravietisko aicinājumu to dara šodien."

04 marts 2020, 14:57