Querida Amazonia Querida Amazonia 

Prezentēts pāvesta apustuliskais pamudinājums "Querida Amazonia"

Trešdien, 12. februārī, Vatikāna preses zālē notika konference, kurā prezentēts pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums "Querida Amazonia".

Silvija Krivteža - Vatikāns

Dokuments ir pagājušā gada oktobrī Vatikānā notikušās Amazones reģionam veltītās bīskapu sinodes darba auglis. Preses konferencē uzstājās Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs kardināls Lorenco Baldisseri; Cilvēka integrālās attīstības dikastērija Migrantu un bēgļu nodaļas vadītājs kardināls Mihaels Černijs; brazīliešu klostermāsa Augusta De Oliveira; Pāvesta Gregora universitātes teoloģijas un garīguma profesors Adelsons Arauho Dos Santos un citi. Jaunais dokuments publicēts itāļu, spāņu, portugāļu, angļu, franču, poļu, arābu un vācu valodā.

Apustuliskajā pamudinājumā Querida Amazonia Svētais tēvs sniedz plašu ieskatu par situāciju Amazones reģionā, norāda uz konkrētiem ceļiem cilvēka ekoloģijas attīstībā, aicina ņemt vērā nabadzīgo un atstumto vajadzības, runā par vietējo kultūru un tradīciju stiprināšanas un Baznīcas ar amazoniešu sejas vaibstiem veidošanas svarīgo nozīmi.

Pēc Vatikāna radio redaktora Andrea Tornielli domām, tekstu varam salīdzināt ar mīlestības vēstuli, kurā tiek citēti arī izcilu dzejnieku vārdi. Vēstule palīdz lasītājam atklāt ne tikai šī reģiona pārsteidzošo skaistumu, bet arī ieraudzīt tā ikdienas dramatismu. Kāpēc Romas Bīskaps vēlējās piešķirt konkrētam reģionam veltītai sinodei universālo vērtību? Kāpēc mūs tik ļoti uztrauc Amazone un tās liktenis?

Uzmanīgi pārlapojot apustuliskā pamudinājuma lappuses, mēs atrodam atbildi. Pirmkārt, tāpēc, ka viss savā starpā ir saistīts: mūsu planētas līdzsvars ir atkarīgs arī Amazones reģiona veselības stāvokļa. Tā kā rūpes par cilvēkiem un ekosistēmām nevar nodalīt, tad mēs nevaram palikt vienaldzīgi pret iezemiešu tautu kultūru bagātību iznīcināšanu un politiskiem lēmumiem, kas posta un iznīcina mežus – planētas plaušas.

Andrea Tornielli norāda uz vēl vienu elementu, kas Amazones reģionu padara universālu. Daudzi izaicinājumi, ar kuriem saskaras tā iedzīvotāji, ir zināmi arī mums: ekonomikas un aizvien mazāk ilgtspējīgas finanšu sistēmas ietekme uz cilvēka dzīvi un vidi; līdzāspastēvēšana starp atsķirīgām tautām un kultūrām; migrācijas  krīze un nepieciešamība aizsargāt radīto. 

Franciska vēstule Quareda Amazonia vēstī arī par izaicinājumiem, ar kādiem šodien saskaras katoļu Baznīca, kas ir aicināta meklēt jaunus evaņģēlizācijas ceļus, sludinot kristīgo vēstījumu, kerigmu, kas padara klātesošu žēlsirdīgo Dievu, kurš mūs mīl tik ļoti, ka atdeva savu Dēlu par mums.

Reģiona pamatiedzīvotājiem ir tiesības saņemt evaņģēlisko vēsti. Tāpēc nedrīkstam viņiem liegt Baznīcas pastorālo aprūpi, ko pašaizliedzīgi veica un turpina veikt daudzi misionāri ar raupjām rokām un saulē apdegušām sejām, kuri katru dienu dodas ar kanoe laivām, lai ar Dieva mīlestības un Viņa sakramentu atjaunojošā spēka palīdzību savestu kopā Amazones reģionā izkaisītos cilvēkus.

Savā apustuliskajā pamudinājumā Francisks noraida to cilvēku uzskatus, kuri bīskapu sinodi centās prezentēt kā referendumu par iespēju ordinēt par priesteriem precētus vīriešus. Šis jautājums tiek apspriests jau ilgāku laiku un, iespējams, tas tiks darīts arī turpmāk, saka Andrea Tornielli.

Amazone ir aicināta sniegt konkrētu un drosmīgu atbildi, pārdomāt ekleziālo institūciju un pastorālā kalpojuma nozīmi. Šis reģions pieprasa visas Baznīcas atbildību, spēju saskatīt šo tautu brūces, sajust skaitliski mazās ticīgo kopienas sāpes par to, ka nevar svinēt svētdienu dievkalpojumus, kā arī ātri reaģēt, nosūtot jaunus misionārus, izvērtējot harizmas un laju lomu. Francisks atgādina, ka Amazonē ticība tiek nodota un uzturēta dzīva, pateicoties "stiprām un drosmīgām" sievietēm.

12 februāris 2020, 12:33