Viena no amazoniešu statuetēm Viena no amazoniešu statuetēm 

Kardināls Ņūmens un Tibras upē iemestās statuetes

Tibras upē Romā iemestas trīs nelielas statuetes, ko sev līdzi bija atveduši Amazones reģiona pārstāvji, kas ir ieradušies mūžīgajā pilsētā, lai dzīvotu līdzi Bīskapu Sinodes notikumiem. No koka veidotās statutes, kurās attēlota sieviete gaidībās un simbolizē “Māti zemi”, ir paķēruši divi ļaundari un steigšus devušies pie netālu esošās Tibras. Pārsteidz dažu cilvēku reakcija sociālajos medijos, kas atbalsta šo rīcību, līdz ar kuru tiek noniecināts mātišķības un dzīvības sakralitātes simbols.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vatikāna Radio atbildīgais par redakciju darbību, žurnālists Andrea Tornielli šo un līdzīgas epizodes sauc par “jaunajām ikonoklastu vajāšanām”, un piedāvā iepazīties ar nesen par svētu pasludinātā kardināla Džona Henrija Ņūmena “Eseju par kristīgās doktrīnas attīstību”. Šai, 1878. gadā publicētajā darbā, cita starpā tiek minēta virkne pagānisko elementu, ko laika gaitā ir aizguvusi Baznīca. Kardināls Ņūmens rakstīja: “Tempļu izmantošana, tai skaitā to, kas ir veltīti atsevišķiem svētajiem un izdekorēti ar koku zariem, lampiņām un svecēm, vīraks, pateicības votas, svētītais ūdens, liturģiskie svētki un gadalaiki, kalendāru izmantošana, procesijas, lauku svētīšana, priesteru drānas, tonzūra, laulāto gredzens, pavēršanās pret Austrumiem, kā arī attēli, un iespējams, pat Baznīcas dziedājumi un “Kyrie eleison” – tiem visiem ir pagāniska izcelsme un tie ir svētdarīti, adaptējot tos Baznīcā”.

22 oktobris 2019, 18:25