Lūgšanas nodoms oktobrī Lūgšanas nodoms oktobrī 

Pāvests oktobrī aicina lūgties par Baznīcas misiju "ad gentes"

1. oktobrī Baznīcā sākas pāvesta Franciska izsludinātais Ārkārtējais misionārais mēnesis.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētās Terēzes no Bērna Jēzus, Baznīcas doktores un misionāru aizbildnes piemiņas dienā, Vatikāns ir publicējis video, kurā pāvests Francisks skaidro lūgšanas nodomu oktobrī. Viņš saka:

“[Šodien Baznīcas misionārajam darbam ir vajadzīgs jauns impulss, lai tā spētu dedzīgi sludināt mirušo un augšāmcēlušos Jēzu, doties uz perifērijām, sasniegt cilvēkus, uzrunāt kultūru un reliģiju pārstāvjus, kuri vēl ir tālu no Evaņģēlija. Lūk, tāds ir uzdevums, ko mēs saucam par misiju ad gentes. Neaizmirsīsim, ka Baznīcas misijas sirds ir lūgšana. Šajā Ārkārtas misionārajā mēnesī lūgsimies, lai Svētā Gara elpa atmodina visu nokristīto un Kristus Baznīcas sūtīto ticīgo sirdīs jaunu misiju pavasari.]”

Pāvesta lūgšanas nodoms oktobrī
01 oktobris 2019, 12:09