Kardināls Hozē de Hesus Pimiento Rodrigezs Kardināls Hozē de Hesus Pimiento Rodrigezs 

Mūžībā aizgājis visvecākais kardināls pasaulē

Kolumbija sēro par sava kardināla Hozē de Hesus Pimiento Rodrigeza nāvi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

4. septembrī 100 gadu vecumā mūžībā aizgājis kardināls Hozē de Hesus Pimiento Rodrigezs, informē Kolumbijas Bīskapu konferences preses birojs. Manizales arhibīskapu pāvests Francisks Kardinālu kolēgijā uzņēma 2015. gadā. Tomēr vecuma un veselības stāvokļa dēļ kardināls nomināts nevarēja ierasties Romā, lai piedalītos konsistorijā. 2017. gadā savas vizītes Bogotā ietvaros pāvests tikās ar sirmo kardinālu.

Hozē de Hesus Pimiento Rodrigezs ir dzimis 1919. gada 18. februārī Zapatokas pilsētā. 1941. gada 14. decembrī iesvētīts par priesteri. 1955. gada 14. jūnijā pāvests Pijs XII nominēja 36 gadus veco Pimiento Rodrigezu par Pasto diecēzes palīgbīskapu. 1959. gada 30. decembrī pāvests Jānis XXIII nominēja viņu par Monterijas diecēzes bīskapu, un 1975. gada 22. maijā pāvests Pāvils VI par Manizales arhibīskapu. Līdz ar kardināla Pimiento Rodrigeza nāvi un 1. septembrī nosauktajiem jaunajiem kardināliem Kardinālu kolēģijā ir 227 kardināli, no kuriem 128 ir balstiesīgi.

04 septembris 2019, 13:40