Pope Francis accompanied by a member of the Holy See Press Office Matteo Bruni talks with people on board of a plane to Panama City Pope Francis accompanied by a member of the Holy See Press Office Matteo Bruni talks with people on board of a plane to Panama City 

Nominēts jauns Svētā Krēsla preses dienesta direktors

Pāvests ir nominējis jaunu Svētā Krēsla preses dienesta direktoru, šos pienākumus uzticot doktoram Mateo Bruni. Viņš ir dzimis 1976. gada 23. novembrī Vinčesterā Anglijā. Ieguvis diplomu modernajās valodās Romas “Sapienza” universitātē. Kopš 2009. gada jūlija strādā Svētā Krēsla preses dienesta žurnālistu akreditācijas sekcijā par koordinatoru.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 2013. gada decembrī Bruni uzņēmās risināt jautājumus, kas saistās ar pāvestu pavadošo žurnālistu sastāva koordināciju ārzemju ceļojumos. 2016. gada sākumā Mateo Bruni kļuva par Svētā Krēsla preses dienesta “Media Operations” sektora koordinatoru. Šai amatā viņš organizēja žurnālistu dalību dažādos Žēlsirdības Jubilejas gada pasākumos.

Mateo Bruni jau ilgāku laiku piedalās arī humanitārās sadarbības un vecu ļaužu atbalsta projektu īstenošanā. Jaunais Svētā Krēsla preses dienesta vadītājs zina itāļu, angļu, spāņu un franču valodas.  

Pāvests ir nominējis arī divus Komunikācijas dikastērija Redakcionālās direkcijas vicedirektorus. Šie pienākumi uzticēti līdzšinējam Svētā Krēsla preses dienesta “ad interim” vadītājam Alessandro Džizotti un Vatikāna radio žurnālistam Serdžo Čentofanti.

“Vatican News” vērsās pie Mateo Bruni, kuram pāvests ir uzticējis būt par savu un Svētā Krēsla “runasvīru”, pajautājot, ko viņam nozīmē Svētā tēva izvēle. “Man gribētos to uztvert kā cieņas izrādīšanu ne tikai pret manu personu, bet arī pret vēsturi, no kuras nāku, kā arī pret darbu, ko esmu veicis kopā ar saviem kolēģiem Svētā Krēsla preses dienestā,” sacīja Bruni. Pāvesta izvēli viņš sauc arī par tādu, kurā ir novērtēti iekšējie cilvēku resursi. Svētā Krēsla preses dienests ir neliela, taču komplicēta struktūra ar visdažādākajām funkcijām. Ne visas tūlīt ir pamanāmas, pat ne tiem, kuri šeit iegriežas regulāri. “Domāju, ka pārzināt to no iekšienes var izrādīties lietderīgi, lai īstenotu dziļāku reformu pašā Komunikācijas dikastērijā,” teica jaunais Svētā Krēsla preses dienesta vadītājs, kurš oficiāli šai amatā stāsies 22. jūlijā.

Attiecībās ar medijiem Mateo Bruni kungam pēdējos gados ir bijušas ļoti intensīvas. Jauno amatu viņš interpretē kā iepriekšējā turpinājumu, proti, būt par sociālās saziņas darbinieku, kalpojot pāvestam un Svētajam Krēslam, pamatojoties uz cilvēciskajām un profesionālajām zināšanām. Šeit ir jāreķinās arī ar vairākiem faktoriem – gan ar profesionālo, gan arī ar ģimenes tēva un vīra pieredzi. Mateo Bruni savā kalpojumā jūtas sievas un meitas atbalstīts. Taču ne tikai viņu vien. Tādā pašā mērā viņš izjūt Romas un pasaules perifēriju nabagu atbalstu. Kopā ar daudziem no tiem, Mateo ir pavadījis laiku, kopš liceja gadiem būdams Svētā Eģīdija kopienas loceklis.

Kalpot Svētā Krēsla preses dienestā Mateo Bruni uzaicināja toreizējais tā direktors, jezuītu tēvs Federiko Lombardi. Viņa, kā arī Grega Burkes un Palomas Garsijas Ovehero laikā ir gūta nozīmīga pieredze. Viņiem, kā arī visiem saviem bijušajiem un esošajiem kolēģiem Mateo Bruni šodien izsaka savu pateicību.

Kas šodien ir nepieciešams inoformācijas pasaulei? Mateo Bruni skatījumā ir vajadzīgs skaidrs, caurskatāms notikumu izklāsts, kas palīdz “lasīt” mūsdienu komplicēto pasauli. “Domāju par komunikāciju, kas bagātina izpratni par notikumu kontekstu,” saka Bruni. Viņš norāda, ka pāvesta Franciska pontifikāts “runā” caur viņa žestiem, vārdiem, izvēlēm, taču dažu notikumu vēsturisko lielumu dažreiz labāk var saprast plašākā perspektīvā. Šai ziņā jaunais Svētā Krēsla preses dienesta vadītājs vēlas, lai šis dienests kļūtu par atbalsta punktu žurnālistiem, kuri vēstī par pāvestu un Svēto Krēslu visai pasaulei. Mateo Bruni pateicas savam kolēģim un draugam Alessandro Džizotti, kurš šos pienākumus ir veicis pirms viņa. Šo 6 mēnešu laikā viņš dāsni ir nodevies darbam, būdams vienmēr atvērts, profesionāls un ar lielu cilvēcisku jūtīgumu.

18 jūlijs 2019, 19:16