2019.02.23 Incontro Protezione minori nella Chiesa 2019.02.23 Incontro Protezione minori nella Chiesa 

Caurskatāmība – viens no galvenajiem akcentiem sanāksmē par mazgadīgo aizsardzību

Sestdien Vatikānā rit trešā sanāksmes diena par mazgadīgo aizsardzību Baznīcā. To uzsākot, tika nolasīta kāda cietušā liecība: “Man sāp, jo esmu ticis izmantots. Tie, kuriem vajadzēja būt par patiesības un gaismas kalpiem, slēpjas tumsas aizsegā,” liecina bijušais upuris. Tāpat kā iepriekšējās dienās, sanāksmes darbs tika atklāts ar lūgšanu. Pēc “Nāc, Svētais Gars” himnas, klātesošie noklausījās fragmentu no apustuļa Pētera vēstules efeziešiem (5, 1-11), kurā skan aicinājums dzīvot mīlestībā:

Inese Šteinerte - Vatikāns

“...bet netiklība un visāda veida nekrietnība, vai mantkārība lai pat netiek pieminētas starp jums, kā tas pieklājas svētajiem! Arī bezkaunība, muļķīgas un tukšas runas, kas nepiedienas, bet vairāk pateicības. Jo tas jums jāzina un jāsaprot, ka nevienam izvirtulim, vai nešķīstam, vai mantrausim, jo tā ir kalpošana elkiem, nav mantojuma Kristus un Dieva valstībā. Neviens lai jūs nepieviļ tukšiem vārdiem, jo to dēļ Dieva dusmas nāk pār netaisnības bērniem. Nekļūstiet par viņu līdzdalībniekiem! Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad gaisma tanī Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni! Gaismas augļi ir labums un taisnība, un patiesība. Pārbaudiet, kas Dievam patīk. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk nopeļiet tos!”

 Pēc apustuļa Pāvila vēstules fragmenta noklausīšanās, kā jau minēts, sekoja seksuālās izmantošanas upura liecība:

“Es jūtos kā ubagotājs pie pils durvīm. Patiesības, taisnības, gaismas ubagotājs, taču, viss, ko saņemu, ir klusums un neliels mazumiņš informācijas. Esmu noguris un sakauts. Tas ir tā, it kā viņi slēptos aiz mūra, slēptu savu cieņu, savas lomas, kuras nesaprotu. “Man sāp, jo esmu ticis izmantots, bet tie nesaka patiesību. Man sāp, jo tie, kam vajadzēja būt par patiesības un gaismas kalpiem, slēpjas tumsas aizsegā.”

Intensīvs klusums valdīja brīdī, kad tika lasīta lūgšana:

“Svētais Dievs, tu mūs esi aicinājis uz svētumu un sūtījis pie cilvēkiem kā Tavas patiesības lieciniekus. Tu mūs esi apgaismojis ar Evaņģēlija gaismu un vēlies, lai mēs dzīvotu kā gaismas bērni. Mēs Tevi lūdzam: dod mums drosmi teikt patiesību un brīvi sludināt savu atbildību. Pasargā mūs no kārdinājuma noliegt noziegumus un slēpt netaisnību. Un dod mums spēku sākt no jauna un nepadoties, kad grēks un vaina aptumšo Evaņģēlija gaismu. Stiprini mūsu uzticību savam Dēlam, jo tikai Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Lai Tavs Vārds ir slavēts mūžīgi mūžos!”

Sestdienas programmā iekļautas divas uzstāšanās no rīta un divas pēcpusdienā. Pirmā – pulksten 9.15 minūtēs. To teica nigēriešu tautības reliģiskā Veronika Openibo. Svētā Bērna Jēzus sabiedrības ģenerālmāte runāja par tematu “Būt atbildīgiem, jo esam sūtīti pasaulē!” Reliģiskā, kas ir studējusi Amerikā un Romā, veic pastorālo un sociālo kalpojumu. Viņa pati ir uzklausījusi cietušo liecības par seksuālajiem pārkāpumiem no priesteru puses. Māsa uzsvēra, ka ir jāizvairās no nozieguma noklusēšanas, jo tādējādi tas gūst atbalstu un tiek turpināts. Nav pieņemams, ka vainīgie netiek sodīti vecuma, vai hierarhiskās pozīcijas dēļ. “Pirmais patiesa caurspīdīguma solis ir atklāt noziegumus un tad pastrādāto darīt zināmu publiski,” teica Veronika Openibo. Stratēģiskais plāns, ko māsa piedāvāja vietējām Baznīcām, ir “izveidot komisiju, kas sastāv no visu diecēžu pārstāvjiem – priesteriem, reliģiskajiem un lajiem, kas dalās pieredzē par dokumentālajām un protokola procedūrām, apsūdzību likumīgo un finansiālo pusi, kā arī par atbildības un apsūdzības kanāliem.” Reliģiskā runāja arī par sieviešu lomu cīņā pret seksuālajiem pārkāpumiem un atbalstot cietušos.

Otru uzrunu 23. februāra rītā teica kardināls Reinhards Markss no Vācijas. Viņš lika uzsvaru uz padarītā izsekošanas iespējamību un caurskatāmību Baznīcas administrācijā. Kardināls teica, ka labi pārredzamas sociālās struktūras kalpo Kristus Garam un palīdz aizsargāt pret arbitrāru rīcību, līdz ar to veicinot taisnību.

23 februāris 2019, 13:57