2018.12.27 Card. Parolin al museo nazionale di Baghdad.j 2018.12.27 Card. Parolin al museo nazionale di Baghdad.j 

Kardināls Pjetro Parolins Ziemassvētkos apmeklē Irāku

Ziemassvētkus kopā ar Irākas kristiešiem svin Vatikāna valsts sekretārs Pjetro Parolins. Irākā viņš ieradās 24. decembrī, lai paliktu līdz 28. decembrim. Šai laikā ir paredzētas tikšanās arī ar valdības un dažādu Austrumu Baznīcas kopienu pārstāvjiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Ziemassvētku naktī kardināls Parolins kopā ar Babilonijas kaldiešu patriarhu Luisu Rafaelu Sako svinēja Svēto Misi Bagdādes Svētā Jāzepa katedrālē. Pirms tam Vatikāna viesis apmeklēja sīru katoļu baznīcu, kur piedalījās arī uguns iedegšanas ceremonijā, kas šī rita ticīgajiem simbolizē Jēzus piedzimšanu.

Kardināls Parolins izpildīja pāvesta Franciska lūgumu sveikt mīļoto Irākas tautu arī viņa vārdā. Ziemassvētku homīlijā Irākas zemes viesis izteica pateicību Dievam par to, ka viņam ir iespēja apmeklēt šo civilizācijas šūpuli, kurš tik bieži ir pieminēts Svētajos Rakstos un cilvēces vēsturē. Tā ir patriarha Ābrama zeme, kurā ir sākusies Pestīšanas vēsture.

Kardināls atgādināja, ka tikai Dievs spēj dāvāt īsto mieru un prieku, un stiprināt tos ar tiesībām un taisnību. Ziemassvētki ir visu cilvēku svētki un to vēsts ir adresēta katram labas gribas cilvēkam. Kardināls Parolins teica, ka kristieši un musulmaņi ir aicināti apgaismot baiļu un bezjēdzības tumsu, bezatbildības un naida tumsu ar gaismas vārdiem un darbiem, pilnām riekšavām sējot miera, patiesības, taisnības, brīvības un mīlestības sēklu. Kardināls Parolins aicināja dzīvot pazemības un otra cieņas garā, pieņemot cilvēkus viņu dažādībā, neizmantojot šīs atšķirības nostādot sevi pret citiem, bet atklājot tajās iespēju savstarpēji bagātināties un vienmēr meklēt kopējo labumu. Ziemassvētku prieks un miers nav privilēģija, ko paturēt tikai sev, bet gan dāvana, kurā dalīties ar citiem un no kuras iedvesmojoties, apzināties savu atbildību tādas nākotnes celtniecībā, kurā valda brālīgums un saticība.

27 decembris 2018, 18:22