Preses konference Preses konference 

Evaņģēlija sludināšana – visu kristiešu uzdevums

Svētdien, 21. oktobrī, Baznīca atzīmē 92. Pasaules Misiju dienu. Šogad tā iekrīt Vatikānā notiekošās jauniešiem veltītās Bīskapu sinodes laikā. Tāpēc pāvests savā vēstījumā īpaši vēršas pie jauniešiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pasaules Misiju dienai veltītā pāvesta vēstījuma nosaukums ir: "Kopā ar jauniešiem nesīsim visiem Evaņģēliju". Dokumentā viņš uzsver, ka katra cilvēka dzīve ir misija un katram ir savs aicinājums. "Dārgie jaunieši", raksta Francisks, "kopā ar jums gribu pārdomāt par misiju, ko mums ir uzticējis Jēzus". Tā kā, saskaņā ar statistiku, aptuveni divas trešdaļas pasaules iedzīvotāju vēl nav saņēmušas Evaņģēlija vēsti un daudziem ir vajadzīga atkārtota evaņģelizācija, tad Baznīcas uzdevums vēl nav galā. Līdz ar to Svētais tēvs uzsver, ka evaņģelizācijas uzdevums attiecas uz visiem kristiešiem. Vēstījumā viņš raksta: "Cilvēces vispamestākā perifērija, kurai ir nepieciešams Kristus, ir vienaldzība pret ticību vai pat naids pret dzīves dievišķo pilnību. Katra nabadzība, vai tā būtu materiālā vai garīgā, katra diskriminācija pret brāļiem un māsām, vienmēr ir sekas tam, ko nes sev līdzi atteikšanās no Dieva un Viņa mīlestības".

Pasaules Misiju diena ir izdevība visiem ticīgajiem atbalstīt Baznīcas misiju darbu. Pirmkārt, katrs to var darīt ar lūgšanu, jo ticība ir Dieva dāvana. Otrkārt, ikviens savu iespēju robežās ir aicināts sniegt arī materiālo atbalstu, ziedojot kolektes laikā, kas minētajā svētdienā tiek vākta misiju darbu atbalstam.

Pasaules Misiju dienas priekšvakarā Vatikānā notikušās preses konferences laikā tika paziņots, ka pāvests nācis klajā ar jaunu iniciatīvu. Tā kā nākošajā gadā apritēs 100 gadi kopš Benedikta XV apustuliskās vēstules "Maximum Illud" iznākšanas, kā rezultātā izmainījās Baznīcas misionārā nostāja, tad 2019. gada oktobris būs īpaši veltīts misijām. Iniciatīvas temats būs: "Kristīti un sūtīti: Kristus Baznīca misijā pasaulē". Tās mērķis – palīdzēt ticīgajiem no jauna apzināties, ka viņi, būdami kristieši, ir misionāri.

Kardināls Fernando Filoni konferencē norādīja, ka laika gaitā ir mainījusies Baznīcas izpratne par misiju darbu – no gandrīz vai "koloniālās" mentalitātes līdz Evaņģēlija vēsts piedāvāšanai, respektējot katras tautas kultūru un identitāti. Pāvests Francisks savās uzrunās ir daudzreiz atgādinājis, ka Baznīca nedrīkst nodarboties ar prozelītismu un ka tai ir jāliecina par Kristu, mīlestības pret Viņu un cilvēkiem vadītai.

Vēstījumā Pasaules Misiju dienā Svētais tēvs, vēršoties pie jauniešiem, norāda, ka pasaules visattālākās robežas viņiem ir relatīvas un vienmēr viegli "apmeklējamas", jo digitālā pasaule, sociālie tīkli spēj pārvarēt robežas, šķēršļus un distances un samazināt atšķirības. Viss šķiet turpat pie rokas, tik tuvs un tūlīt pieejams. "Un tomēr, bez dāvanas, kas caurstrāvo mūsu dzīvi, varam gūt neskaitāmus kontaktus, bet nekad nebūsim iekļauti patiesās dzīves kopībā," uzsver pāvests. Viņš norāda, ka misija līdz zemes robežām prasa sevis dāvāšanu, sekojot Kunga aicinājumam, kurš mūs ir nolicis šīszemes virsū.

Dokumentā Francisks pateicas visām Baznīcas institūcijām, kas jauniešiem palīdz satikt dzīvo Kristu Viņa Baznīcā – draudzēm, apvienībām, kustībām un reliģiskajām kopienām. Daudzi jaunieši misionārajā brīvprātīgajā kalpojumā rod veidu, kā pakalpot "vismazākajiem", veicinot cilvēcisko cieņu un liecinot par prieku mīlēt un būt kristiešiem. "Šī ekleziālā pieredze liek, lai katra jaunieša formācija nenozīmētu tikai sagatavošanos profesionālajiem panākumiem, bet palīdzētu attīstīt un rūpēties par Kunga dāvanu, pēc iespējas labāk kalpojot citiem," vēstījuma noslēgumā raksta pāvests.

20 oktobris 2018, 15:58