2024.05.08 Logo Viaggio Papa Papua Nuova Guinea, Indonesia, Timor del Est e Singapore 2024.05.08 Logo Viaggio Papa Papua Nuova Guinea, Indonesia, Timor del Est e Singapore 

Vatikāns publicējis pāvesta Franciska vizītes Āzijas un Okeānijas valstīs logo

Ticība, lūgšana, līdzjūtība, brālība, vienotība, cerība – šīs tēmas ir iekļautas pāvesta apustuliskā ceļojuma moto.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Tas būs visgarākais ceļojums Franciska pontifikāta laikā. 87 gadus vecais pāvests apmeklēs Indonēziju, Papua-Jaungvineju, Austrumtimoru un Singapūru. Svētā tēva ceļojums notiks no 2. līdz 13. septembrim, paziņoja Vatikāna preses dienests.

Indonēzija

Vizītes logo galvenais elements ir pāvesta Franciska attēls zelta Garudas, svētā ērgļa, priekšā, kas atgādina «batikas» tehnikā krāsotu audumu. Uz tā redzamas arhipelāga, kam raksturīga liela etnisko, sociālo grupu, valodu, kultūru un reliģisko uzskatu daudzveidība - kontūras. Logo labajā pusē zem pāvesta vārda un ģerboņa redzams Indonēzijas karogs, valsts nosaukums, ceļojuma datums un Svētā tēva vizītes moto: «Ticība - brālība - līdzcietība».

Papua-Jaungvineja

Vizītes Papua-Jaungvinejā logo raksturo trīs elementi. Centrā ir attēlots krusts, kura krāsas atgādina saullēktu un saulrietu. Tas simbolizē unikālo Upuri, kas atver Debesu vārtus. Uz krusta ir uzzīmēts Paradīzes putns - Papua-Jaungvinejas simbols. Tas attēlots valsts karoga krāsās. Krusta kreisajā pusē lasāms pāvesta apustuliskā ceļojuma moto: «Lūdzieties!». Šis aicinājums saskan ar mācekļu lūgumu Jēzum: «Kungs, māci mums lūgties» (Lk 11, 1), ar kuru Papua-Jaungvinejas kristieši kļūst par visu cilvēku pārstāvjiem, paužot vēlmi mācīties lūgties pāvesta Franciska vadībā.

Austrumtimora

Vizītes logo centrā ir Francisks ar svētībai paceltu roku, kas simbolizē aizsardzību, ko Austrumtimoras iedzīvotāji saņems no Dieva viņa apustuliskā ceļojuma laikā. Aiz pāvesta redzama zemeslode, no kuras priekšplānā parādās Austrumtimoras karte. Arkā virs tās lasāms pāvesta vizītes moto: «Lai jūsu ticība ir jūsu kultūra». Šie vārdi ir aicinājums un iedrošinājums izdzīvot ticību saskaņā ar savu kultūru un Austrumtimoras tautas tradīcijām.

Singapūra

Ceļojuma uz Singapūru logo attēlots stilizēts krusts, kas veidots, iedvesmojoties no zvaigznes, kas vadīja Trīs Austrumu gudros, no Euharistijas un Singapūras karoga piecām zvaigznēm. Krusta kreisajā un labajā pusē ir pāvesta vizītes moto: «Vienotība - cerība». «Vienotība» izsaka ticīgo kopību un saskaņu gan Baznīcā, gan sabiedrības un ģimenes attiecību kontekstā. Savukārt «cerība» apliecina, ka pāvesta apustuliskais ceļojums būs cerības stars visiem Singapūras kristiešiem, īpaši tiem, kas pakļauti diskriminācijai un vajāšanām. Logo izmantotās krāsas – dzeltenā un baltā – norāda uz Vatikāna karoga krāsām. Zem moto ir ierakstīts pāvesta vārds, bet blakus tam - apmeklētās valsts nosaukums un vizītes gads, kas ir sarkanā krāsā uz balta fona –Singapūras karoga krāsās.

11 maijs 2024, 16:04