2024.04.13 Tiekoties ar skautiem 2024.04.13 Tiekoties ar skautiem  (Vatican Media)

Pāvests tiekas ar Itālijas pieaugušo katoļu skautu kustību

70 gadi aprit Itālijas pieaugušo katoļu skautu kustībai. 1954. gada 20. jūnijā Romā to nodibināja Mario Maca un tēvs Rudži d’Aragona. Pirms tam jau kādus desmit gadus pastāvēja Svētā Jura kavalieru apvienība, kura par savu uzdevumu bija izvēlējusies liecināt Skautu Likumā un Apsolījumā ierakstītās vērtības – kopību, izglītību, kalpojumu un rūpes par kopējo namu. Itālijas pieaugušie skauti ir šīs apvienības vērtību mantinieki un turpinātāji.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Savu 70 gadu jubileju skauti ir vēlējušies atzīmēt kopā ar pāvestu, tāpēc sestdien, 13. aprīlī, viņi ieradās Vatikānā. Vadoties pēc nosaukuma, kas dots jubilejas pasākumiem un saucas “Vairāk dzīvīguma dzīvības labā”, pāvests uzrunā skautiem atzīmēja, ka “dzīvība mums nes pilnību, tāpēc pilnības labā ir jāstrādā”. Kā izpaužas šis darbs Itālijas pieaugušo skautu vidū? Daži no projektiem, ko viņi īsteno, ir termiska šūpuļa dāvāšana Lampedūzas Pirmās palīdzības un Uzņemšanas centram, galdnieku darbnīcas uzbūvēšana Zambijā, meža iestādīšana Argentā, Emīlijā Romaņjā.

Svētais tēvs pakavējās pie katras no nosauktajām iniciatīvām. Runājot par termisko šūpuli, viņš teica, ka tas atgādina par dzimstošo dzīvību. “Dzīvojam dramatiskos dzimstības mazināšanās apstākļos,” viņš atzīmēja. “Itāļu vidējais vecums ir 46 gadi, albāņu – 23 gadi,” atgādināja Francisks. Viņš teica, ka šādos apstākļos šķiet, ka cilvēks ir pazaudējis vēlēšanos laist pasaulē atvases un uzņemties rūpes par otru. Šķiet, ka viņš ir pazaudējis arī vēlēšanos dzīvot. Šūpulis, savukārt, simbolizē prieku par bērnu, kurš nāk pasaulē, centienus viņu izaudzināt par labu cilvēku. Šūpulis mums vēstī par ģimeni, par mazuļiem drošu ligzdu, par kopienu, kas ir balstīta uz beznosacījumu mīlestību. Turklāt, tas ir atspulgs, kas liecina par uzmanību pret dzīvību katrā tās posmā, jo īpaši tad, kad gadu nasta un ceļa smagums cilvēku ir padarījis trauslāku un atkarīgāku no citiem. “Tāpēc,” piebilda pāvests, “ir zīmīgi, ka jūsu dāvana ir adresēta Lampedūzas Pirmās palīdzības un Uzņemšanas centram. Līdz ar to vēl vairāk tiek izcelts, ka mīlestība uz dzīvību vienmēr ir atvērta un universāla. Tā vēlas visu cilvēku labumu, neraugoties uz to, no kurienes viņi ir nākuši, nedz arī uz jebkādiem citiem viņu apstākļiem.”

Otra iniciatīva ir galdnieku darbnīca. Galdniecība ir kristiešiem dārgs simbols, jo Dieva Dēls to izvēlējās kā vietu, kur sagatavoties savai pestīšanas misijai Nācaretes ciematā. Viņš šeit pazemīgi strādāja “ar cilvēka rokām” (Gaudium et spes, 22). Pāvests atzīmēja, ka pasaulē šobrīd pārāk daudz tiek runāts par ieroču ražošanu. Ieroči kalpo karam, taču celt taisnīgāku un mierīgāku sabiedrību, nozīmē visiem dot iespēju dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Savukārt, lai iemantotu cilvēka cienīgu dzīvi, ir nepieciešama iespēja strādāt.

Trešais projekts – meža stādīšana. “Tas atgādina par mūsu atbildību par kopējo namu, ko Radītājs ir uzticējis mūsu rokām,” teica Francisks. “Mīlestība un tiešs kontakts ar dabu, ir skautiem raksturīgas īpašības. Tās ir vērtības, kuras mums ir ļoti nepieciešamas, jo īpaši šodien, kad atklājam, ka esam arvien nespēcīgāki iepretim planētas bezatbildīgas izmantošanas sekām, kad esam kļuvuši par sava dzīves stila cietumniekiem, egoistiska kurluma upuriem pret jebkādiem saprātīgiem saucieniem, nejūtīgi pret ievainotas zemes vaidiem, kā arī pret daudzu no vienlīdzīgas labumu sadales netaisnīgi atstumtu brāļu un māsu balsīm.” Pāvests norādīja, ka tā visa priekšā skautu pieticīgais un respektējošais stils visiem kalpo par labu piemēru.

Itālijas pieaugušo skautu kustība ir nolēmusi stādīt kokus Argentā kā veltījumu priestera Džovanni Mindzoni piemiņai. Pāvests atgādināja, ka viņš bija drosmīgs prāvests, kurš vardarbīga naida apstākļos rūpējās, tai skaitā caur skautu kustību, lai sagatavotu jauniešus “kārtīgai kristiešu dzīvei un sabiedrības pārveidošanai,” kā to vēstulē Ravennas arhibīskapam savulaik ir norādījis arī svētais Jānis Pāvils II.

Pāvests Francisks iedrošināja Itālijas pieaugušos skautus turpināt savu gājumu, būt vienmēr atvērtiem, pieņemošiem, uzklausīt gataviem ik katru, ko Kungs noliek viņu ceļā.

13 aprīlis 2024, 15:49