Paulīņu ģenerālkapitula dalībnieku tikšanās ar pāvestu Paulīņu ģenerālkapitula dalībnieku tikšanās ar pāvestu 

Pāvests pieņem Svētā Pāvila kongregāciju ģenerālkapitula dalībniekus

“Jūs esat komunikācijas apustuļi,” teica pāvests, pieņemot audiencē Svētā Pāvila reliģiskās saimes, plašāk pazīstamas kā “paulīņi”, ģenerālkapitula locekļus. Nolicis malā iepriekš sagatavotās uzrunas tekstu, Francisks savus viesus vēlējās uzrunāt tuvāk – “brālīgāk”, kā viņš pats izteicās, “ar tikšanās siltumu”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Par komunikācijas teoloģiju var runāt daudz,” turpināja pāvests. “Dievs mīl komunicēt, Viņš komunicē vienmēr: ar Dēlu un ar Svēto Garu, un tad ar mums.” Francisks norādīja, ka komunicēt ir vairāk kā profesija vien. Tas ir aicinājums.

Priesteris Alberione – paulīņu kongregāciju dibinātājs, ir vēlējies, lai tās būtu Labās Vēsts komunicētājas pasaulei, un lai komunicētu “tīrā veidā”, jeb komunicētu “evaņģēliski”. “Ja aplūkojam mūsdienu komunikācijas līdzekļus, tad trūkst šīs tīrības, trūkst godīguma, trūkst pabeigtības. Dezinformācija ir pierasta lieta – tiek pateikts viens, bet tik daudz paliek apslēpts. Ir jādara viss, lai mūsu ticības komunikācijā tas nenotiktu, lai komunikācija nāktu no paaicinājuma, no Evaņģēlija, lai tā būtu tīra un caurskatāma, apliecināta ar savu dzīvi,” teica pāvests. Viņš aicināja ne tikai komunicēt, bet arī atbrīvot komunikāciju no tā stāvokļa, kādā tā šodien atrodas, kur tiek teikta puspatiesība, nomelnota otra puse, gluži kā uz paplātes tiek padoti skandāli, jo cilvēkiem patīk dzirdēt par skandāliem. Šādos apstākļos patiesā komunikācija – attiecības starp Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, kļūst par nesagremojamu barību. Pāvests uzsvēra, ka komunikācijai ir jābūt tīrai, skaidrai, vienkāršai.

Paulīņu vidū ir daudzi profesionāli sociālās saziņas darbinieki.  Taču, vēl pirms profesionalitātes, ir jābūt paaicinājumam, kas piešķir identitāti. Pāvests norādīja, ka pirmā lieta, ko komunicētājs komunicē, ir viņš pats.

Francisks atzina, ka labas komunikācijas ceļā vienmēr pastāv grūtības, kā arī risks pārveidot realitāti. Viens stāsta, otrs pastāsta citam, cits pastāsta vēl kādam citam un patiesība dažreiz tiek sagriezta otrādi. Tāpēc pāvests aicināja komunicēt tā, lai slikta komunikācija nespētu deformēt realitāti.

22 jūnijs 2022, 12:16