Žēlsirdības meitu tikšanās Parīzē Žēlsirdības meitu tikšanās Parīzē 

Francisks Žēlsirdības meitām: Esiet mātes un māsas nabagiem!

Pāvests adresējis video vēstījumu Žēlsirdības meitu kongregācijas māsām, kuras šajās dienās pulcējas Parīzē, Rue du Bac, lai Evaņģēlija gaismā pārdomātu savu misiju. Viņu tikšanās temats ir “Effata”, kas tulkojumā nozīmē “Atveries”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Rue du Bac atrodas viena no nozīmīgākajām svētvietām Parīzē, jo tur 1830. gadā klostermāsai Katrīnai Laburē parādījās Vissvētākā Jaunava Marija un lūdza pagatavot medaljonu, kas tagad pazīstams visā pasaulē. Dažu gadu laikā tas iemantoja “Brīnumainā medaljona” slavu. Māsa Katrīna bija svētā Vincenta de Pola dibinātās Žēlsirdības meitu kongregācijas locekle. Šajā Parīzes ielā (Rue du Bac) arī šodien ir šīs kongregācijas māja.

Francisks video vēstījumā atzīst, ka tēmas “Effata” izvēle ir drosmīga izvēle. Tas ir pamudinājums māsām “pārkāpt durvju slieksni”, nenogurstoši “iet pretī” un “satikties”. Tā bija un ir šīs kongregācijas meitu misija. Viņas ir aicinātas nest nabagiem Kristus mīlestību un tādā veidā palīdzēt viņiem viņu dzīvē un veicināt viņu cilvēcisko un garīgo izaugsmi.

Svētais tēvs atgādina, ka šo māsu aicinājums ir skaists. Dievs viņām ir uzticējis nabagus. Viņas tiem ir mātes un māsas. Būt Žēlsirdības meitām nozīmē būt Dieva meitām, būt par Dieva Mīlestības attēlu. Šīs māsas palīdz vardarbības un diskriminācijas skartajiem cilvēkiem, palīdz tiem audzināt bērnus, kuri kļūst par pieaugušo pastrādāto negantību pirmajiem upuriem, kā arī sargā, aizstāv un rūpējas par dzīvību. “Es aicinu jūs darboties tā”, sacīja pāvests, “lai visiem tiktu nodrošinātas cilvēka pamattiesības, no kā ir atkarīga cienīga dzīve, aicinu rūpēties par mūsu kopīgajām mājām, nodot tālāk jaunajām paaudzēm ticību un kristīgās vērtības, un mācīt tās citām par citu rūpēties”.

Atgriežoties pie “Brīnumainā medaljona”, jāatgādina, ka minētajā vietā Dievmāte Katrīnai Laburē sacīja: “Visi, kas to nēsās, saņems lielas žēlastības; tie, kas to nēsās ar paļāvību, saņems žēlastību pārpilnību”.

20 novembris 2021, 16:43