Pāvests Panamā. "Labā samarieša" nama apmeklējums, 27.01.19 Pāvests Panamā. "Labā samarieša" nama apmeklējums, 27.01.19 

Francisks pateicas ticīgajiem, kuri aprūpē AIDS slimniekus

Svētais tēvs nosūtījis vēstuli žurnālistam Maiklam Oloklinam, kurš apraksta daudzu Baznīcas locekļu kalpojumu HIV un AIDS slimniekiem pagājušā gadsimta 80. un 90. gados Ņujorkā, kad tur plosījās šīs līdz tam laikam nepazīstamās slimības epidēmija. Francisks cildina šo ļaužu žēlsirdību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests saka sirsnīgu “paldies” daudziem priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un lajiem, kuri tajā laikā aprūpēja AIDS slimniekus. Maikls Oloklins ir amerikāņu žurnāla America korespondents un nesen publicētā darba Hidden Mercy : AIDS, Catholics and the Untold Stories of Compassion in the Face of Fear (“Apslēptā žēlsirdība: AIDS, katoļi un neizstāstītie stāsti par līdzjūtību bailēs”) autors. Francisks viņam pateicas par to, ka iepazīstina ar daudzu priesteru, reliģisko ordeņu locekļu un laju dzīvi un sniegto liecību. Šie cilvēki, pakļaujot riskam savu darbu un reputāciju, izvēlējās palīdzēt saviem brāļiem un māsām, kas cieta no AIDS. Ja šodien šo slimnieku aprūpe ir daļa no Baznīcas misiju darba, tad tanī laikā sabiedrībā pret viņiem valdīja lieli aizspriedumi un viņi tika diskriminēti. Daudzi garīdznieki uzskatīja, ka šī slimība ir “Dieva sods par nemorālu seksuālo uzvedību”. Tai pat laikā daudzi no viņiem ieklausījās žēlsirdīgā Tēva aicinājumā un klusi nesavtīgi kalpoja HIV un AIDS slimniekiem.

17 novembris 2021, 16:14