Asīze Asīze 

Pāvests svētī svētceļojuma Perudža-Asīze dalībniekus

Jau 60. reizi notiek svētceļojums no Perudžas Asīzi. Tā dalībniekus ar vēstījuma starpniecību sveic pāvests. Viņš izsaka prieku par šogad izvēlēto svētceļojuma tematu, kas saucas “Rūpes kā jaunais miera vārds” (“La cura come nuovo nome della pace”).

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Francisks atzīmē, ka rūpes, kas tiek attiecinātas uz tuvāko un uz vidi, ir izpelnījušās plašu novērtējumu, un tā ir pozitīva laiku zīme, ko izcelt palīdzējusi pandēmija. “Ar vienkāršu un būtisku jūsu gājuma žestu esat apliecinājuši, ka rūpju kultūra ir ceļš, vēl jo vairāk, tas ir galvenais ceļš, kas ved uz mieru,” raksta pāvests.

Vēstījumā teikts, ka rūpes ir pretstats vienaldzībai, atgrūšanai, otra cilvēka cieņas pārkāpšanai, tas ir, antikultūrai, kas atrodas vardarbības un kara pamatā. “Diemžēl, joprojām, pēc diviem pasaules un daudziem reģionālajiem kariem, kas ir izpostījuši tautas un valstis, milzīgas naudas summas tiek izlietotas ieročiem. Starptautiskajās konferencēs tiek sludināts miers, taču uzmanība netiek pievērsta miljoniem brāļu un māsu, kuriem trūkst nepieciešamā, lai dzīvotu un kuri turpina savu eksistenci, kas nav cilvēka cienīga,” ar nožēlu atzīmē Francisks.

“Tāpēc,” viņš raksta, “vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams iet pa ceļu, kurā uzņemamies rūpes – ne tikai vienreiz gadā, bet katru dienu, konkrētās dzīves situācijās ar Dieva palīdzību, kurš ir visu Tēvs un kurš rūpējas par visiem, lai mēs iemācāmies dzīvot kopā kā brāļi un māsas.” Ar šo dzīvo cerību pāvests piesauc svētā Asīzes Franciska garīgo aizbildniecību un visiem svētceļojuma Perudža-Asīze dalībniekiem dod savu apustulisko svētību.

19 oktobris 2021, 16:32