Armēņu katoļu patriarha Gregora Pjēra XX bēru ceremonija (29.05.21) Armēņu katoļu patriarha Gregora Pjēra XX bēru ceremonija (29.05.21) 

Svētā tēva līdzjūtība sakarā ar armēņu katoļu patriarha aiziešanu mūžībā

Pāvests izsaka līdzjūtību armēņu katoļticīgajiem sakarā ar patriarha Gregora Pjēra XX Gabrojana aiziešanu mūžībā. Viņš nomira 25. maijā Beirūtā 86 gadu vecumā. Svētā tēva līdzjūtības telegramma tika nosūtīta apustuliskajam nuncijam Sīrijā, kardinālam Mario Dzenari, kurš pārstāvēja pāvestu sestdien notikušajā bēru ceremonijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atceras mūžībā aizgājušo patriarhu kā vērīgu ganu, kurš bija norūpējies par savām kara ciešanu piemeklētajām avīm. Viņš min arī vairākas satikšanās ar Gregoru Pjēru.

Telegrammā pāvests atsauc atmiņā 2015. gada septembrī Romā kopā celebrēto Svēto Misi. Tajā gadā Gregors Pjērs tika ievēlēts patriarha amatā. “Es labi atceros”, raksta Svētais tēvs, “ka tad, kad 2015. gada vasarā viņš tika ievēlēts, pirms pieņemt savu ievēlēšanu, viņš gribēja man lūgt speciālu svētību, lai, neraugoties uz savu jau palielo vecumu, spētu vadīt Patriarhālo Baznīcu”. Runājot par kopīgo Euharistiju, Romas bīskaps norāda: “Kopā mēs turējām paceltu Kristus Miesu un Kristus Asinis kā redzamu zīmi tam, ka ikvienas kalpošanas pamats Baznīcā ir pievēršanās un līdzināšanās Kristum, kurš tika piesists Krustā un ir augšāmcēlies”.

Pāvests stāsta, ka 2016. gadā patriarhs bija kopā ar viņu viņa apustuliskā ceļojuma pa Armēniju laikā, tai skaitā, apmeklējot Austrumeiropas armēņu katoļticīgo katedrāli Gjumri pilsētā un tiekoties ar Patriarhālās Baznīcas Sinodes bīskapiem. 2018. gadā patriarhs Gregors Pjērs XX piedalījās svētā Gregora no Narekas statujas atklāšanas ceremonijā, kas notika Vatikāna dārzos. “Tik daudz īpašu brīžu, kuros man bija ļauts būt tuvu patriarham Gregoram Pjēram XX un kopā ar viņu mīļotajai armēņu tautai, kas savas vēstures gaitā tik daudz cieta, bet vienmēr palika uzticīga ticībai Kristum Pestītājam”, raksta Francisks armēņu katoļticīgajiem adresētajā līdzjūtības telegrammā.

Pēc pāvesta telegrammas nolasīšanas, apustuliskais nuncijs Libānā, arhibīskaps Jozefs Spiteri, bēru ceremonijas laikā nolasīja arī Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekta, kardināla Leonardo Sandri, līdzjūtības vēstuli. Tajā Sandri atceras patriarhu kā ļoti tēvišķīgu, dziļi inteliģentu, spējīgu veidot visdažādāko līmeņu attiecības un rūpīgi glabāt viņa priekšteču atstāto garīgo mantojumu.

Bēru ceremoniju vadīja Alepo armēņu katoļticīgo arhibīskaps Butross Marajati, kurš no šī brīža uzņemas armēņu Cilīcijas patriarhālās Baznīcas administratora pienākumus. Izvadīšanā katoļu un pareizticīgo Baznīcu vadītāju vidū bija Antiohijas maronītu patriarhs, kardināls Bečara Rai, un sīru katoļu patriarhs Ignācijs Jusefs Junans III. Pāvestu pārstāvēja apustuliskais nuncijs Sīrijā, kardināls Mario Dzenari.

29 maijs 2021, 15:28