Svētais tēvs sveic tos, kuri piedalās viņa vadītajā lūgšanā attālināti

Pirmdien, pēc lūgšanas “Debesu Karaliene”, Francisks sirsnīgi sveicināja visus, kuri piedalījās šajā lūgšanā, izmantojot sociālās komunikācijas līdzekļus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests īpaši pieminēja vecos ļaudis un slimos, kuri bija pieslēgušies šim lūgšanas brīdim no savām mājām, veco ļaužu aprūpes namiem vai slimnīcām. “Es sūtu viņiem iedrošinājuma un atzinības vārdus par viņu liecību: es esmu viņiem līdzās”, sacīja Svētais tēvs.

Noslēgumā viņš visiem vēlēja pavadīt šīs Lieldienu oktāvas dienas ar ticību. Šajā laikā mēs turpinām pieminēt Kristus augšāmcelšanos. “Izmantojiet katru piemērotu izdevību, lai būtu par Augšāmcēlušā Kunga prieka un miera lieciniekiem”, mudināja pāvests. “Priecīgas, mierīgas un svētīgas visiem Lieldienas! Un, lūdzu, neaizmirstiem lūgties par mani”, viņš piebilda.

05 aprīlis 2021, 19:42