FIDESCO delegācija FIDESCO delegācija 

Būt Kristus maiguma un līdzjūtības lieciniekiem

Sestdien, 20. martā, pāvests pieņēma audiencē “Fidesco” organizācijas pārstāvjus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Fidesco” (no Fides – Co: foi et coopération (ticība un kooperācija)) ir nevalstiska katoļu solidaritātes organizācija, ko 1981. gadā Francijā nodibināja kopiena “Emanuels”. Tās brīvprātīgie – dažādu reliģiju, kultūru un etnisko grupu locekļi – tiek profesionāli sagatavoti un apmācīti un nosūtīti uz trešās pasaules zemēm, lai kalpotu trūkumcietējiem. Viņi strādā izglītības, veselības aprūpes, lauksaimniecības un celtniecības laukā, kā arī bēgļu nometnēs, ielu bērnu centros utt.

Pateicies “Fidesco” organizācijas locekļiem par viņu četru gadu desmitu ilgo kalpojumu, pāvests atgādināja, ka šobrīd Baznīca gatavojas Klusajai nedēļai – Kunga ciešanu apcerei. Cietošais Kristus mājo nabagā, atstumtajā, slimajā, izsalkušajā – sacīja Francisks. Apliecināt, ka Jēzus izlēja par mums savas asinis, nozīmē nepieļaut nekādas ne vismazākās šaubas par to neizmērojamo mīlestību, kas katru cilvēku dara cildenu. Katrs cilvēks ir cēls. Katrs cilvēks ir mans brālis vai mana māsa. Svētais tēvs mudināja brīvprātīgos neatlaidīgi kalpot un būt Kristus maiguma un līdzjūtības lieciniekiem, lai pasaule kļūtu labāka un skaistāka.

20 marts 2021, 18:46