Familia Amoris Laetitia Familia Amoris Laetitia 

Lai ģimene ir Baznīcas un sabiedrības uzmanības centrā

Tuvojoties Svētā Jāzepa svētkiem, svētdien, uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests atgādināja, ka 19. martā sāksies “Amoris laetitia Ģimenes gads”. Šādu ģimenei veltīto gadu Francisks pasludināja Svētās Ģimenes svētkos, pagājušā gada 27. decembrī.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iniciatīva sakrīt ar apustuliskā pamudinājuma “Amoris laetitia” publicēšanas 5. gadadienu. “Amoris laetitia Ģimenes gada” laikā ģimenes tiek aicinātas lasīt un pārdomāt minēto Svētā tēva dokumentu, kurā viņš runā par mīlestību ģimenē, tās skaistumu un no tās izrietošo prieku. Tās ir sevišķi aicinātas no jauna atklāt, ka ģimene ar savu dzīves veidu ir Evaņģēlija lieciniece. Tai veltītais gads noslēgsies 2022. gada 26. jūnijā, kad Romā notiks 10. Vispasaules ģimeņu tikšanās.

Kā jau teikts, svētdien, uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests aicināja uz atjaunotu un radošu pastorālo impulsu, lai ģimene būtu Baznīcas un sabiedrības uzmanības pašā centrā. Viņš apliecināja, ka lūdzas, lai katra ģimene varētu sajust savās mājās Nācaretes Svētās Ģimenes klātbūtni un lai šī Svētā Ģimene piepilda mūsu nelielās mājas kopienas ar patiesu un nesavtīgu mīlestību, kas ir prieka avots arī pārbaudījumos un grūtībās.

Atgādinām, ka apustuliskajā  pamudinājumā “Amoris laetitia” ir apkopoti 2014. un 2015. gadā notikušās ģimenei veltītās Bīskapu sinodes darba rezultāti. Vairāk nekā 200 lappušu garais dokuments sastāv no 9 nodaļām un 325 paragrāfiem. Pāvests īpaši pievēršas uz nešķiramo laulības derību starp vīrieti un sievieti balstītās ģimenes nozīmei un skaistumam, aplūko dažādas problemātiskās situācijas, kā piemēram, to stāvokli, kuri ir šķīrušies un izveidojuši jaunu savienību, kā arī sniedz izvērtēšanas kritērijus. Dokuments ir adresēts bīskapiem, priesteriem, diakoniem, konsekrētajiem ļaudīm, kristīgajiem laulātajiem un visiem ticīgajiem lajiem. Tā kodols jeb divas asis ir žēlsirdība un integrācija.

16 marts 2021, 07:02