Angelus Angelus 

Svētā Ģimene no Nācaretes – paraugs ģimenēm visā pasaulē

Dažas dienas pēc Kristus Dzimšanas svētkiem Baznīca svin Svētās Ģimenes no Nācaretes svētkus. Svētdien, 27. decembrī, uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests aicināja ticīgos pievērst savus skatienus šai Svētajai Ģimenei. Atgriežoties pie ģimenes lielās lomas audzināšanas procesā, viņš atgādināja, ka ģimene ir “lūgšanas nams”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Skaisti pārdomāt par to, ka Dieva Dēls gribēja, lai arī Viņam, tāpat kā visiem bērniem, vajadzētu ģimenes siltumu – sacīja Francisks. Tieši tāpēc, ka Nācaretes ģimene ir Jēzus ģimene, tā kalpo kā paraugs visām ģimenēm visā pasaulē. Tā ir drošs atskaites punkts un iedvesmas avots visām ģimenēm. Nācaretē uzplauka Dieva Dēla cilvēciskās dzīves pavasaris. Brīdī, kad Dieva Dēls tika ieņemts no Svētā Gara Marijas jaunavīgajā klēpī, viņš kļuva cilvēks. Nācaretes viesmīlīgajās mājās pagāja Jēzus laimīgā bērnība. Par Viņu mīloši rūpējās Marija un Jāzeps, kurā Jēzus varēja saskatīt Dieva maigumu.

Pāvests norādīja, ka, sekojot Svētās Ģimenes paraugam, mēs esam aicināti no jauna atklāt ģimenes nozīmi audzināšanas procesā. Ģimenes balstam jābūt mīlestībai, kas vienmēr atjauno attiecības un paver cerības apvāršņus – viņš uzsvēra. Ģimene varēs piedzīvot īstu kopību tad, kad tā kļūs par lūgšanas namu, kad tajā valdīs sirsnība, piedošana un maigums, un kad tās locekļi stingri turēsies pie Dieva un izpildīs Viņa gribu. Tādā veidā ģimene piedzīvos to prieku, ko Dievs dāvā visiem priecīgajiem devējiem. Vienlaikus tai pietiks garīgās enerģijas, lai atvērtos citiem, kalpotu saviem līdzcilvēkiem un līdzdarbotos jaunas un aizvien labākas pasaules veidošanā. Svētais tēvs atgādināja, ka ģimene evaņģelizē ar savas dzīves piemēru.

Viņš arī atzina, ka katrā ģimenē, protams, ir problēmas, un dažreiz notiek arī strīdi. “Tēvs, es strīdējos…”. “Mēs esam cilvēki, esam vāji, un reizēm mēs visi ģimenē strīdamies. Es jums teikšu vienu lietu: Ja ģimenē sastrīdamies, tad nekad nenoslēgsim dienu neizlīguši mieru. Ja sastrīdējies, tad pirms diena beidzas, izlīgsti. Kāpēc? Tāpēc, ka aukstais karš nākošajā dienā ir ļoti bīstams. Tas nelīdz”, sacīja Francisks.

Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja trīs vārdus, ko vienmēr jāpatur prātā: “vai drīkstu?”, “paldies” un “piedod”. Pirmais “vai drīkstu?” ir svarīgs tādēļ, lai mēs pārāk neuzbāztos otram. “Vai drīkstu darīt to un to?” Nebūsim uzbāzīgi! Otrais vārds “paldies” ir svarīgs tādēļ, ka pateicība ir “cēlas dvēseles asinis”. Par visu palīdzību un atbalstu, ko ģimenē saņemam, mums vajadzētu prast pateikt “paldies”. Trešais vārds “piedod” ir visgrūtākais, jo mēs vienmēr kaut ko sastrādājam, un nereti kāds par to apvainojas. Tāpēc ir jāprot lūgt piedošanu. Francisks piebilda, ka, ja ģimenes locekļi lieto šos trīs vārdus, tad tādai ģimenei klājas labi.

Svētais tēvs arī atgādināja, ka 19. martā apritēs pieci gadi kopš iznāca viņa apustuliskais pamudinājums “Amoris laetitia” (Mīlestības līksme). Tajā norādīts, ka Svētā Ģimene ir laulāto mīlestības un ģimenes ideāls. Mēs tiksim aicināti no 2021. gada 19. marta līdz 2022. gada jūnijam pārdomāt šo dokumentu savās draudzēs un ģimenēs. Pāvests jau tagad aicināja pievienoties minētā gada iniciatīvām, ko koordinēs Laju, ģimenes un dzīvības dikastērijs. Noslēgumā viņš uzticēja šo gaidāmo visu pasaules ģimeņu kopīgo ceļu Svētajai Ģimenei no Nācaretes un, jo īpaši svētajam Jāzepam, un aicināja lūgt Dievmāti, lai caur viņas aizbildniecību, ģimenes aizvien vairāk fascinētu Svētās Ģimenes evaņģēliskais ideāls, lai tādējādi tās kļūtu par jaunas cilvēces un konkrētas un universālas solidaritātes ieraugu.

28 decembris 2020, 10:06