Pāvests atkārtoti aicina uz mieru Kalnu Karabahā

“Šai svētku dienā neaizmirsīsim to, kas notiek Kalnu Karabahā, kur bruņotās sadursmes mijas ar trausla pamiera brīžiem, kur aug upuru skaits, kur tiek iznīcināti mājokļi, infrastruktūras un kulta vietas, un kur konfliktā aizvien vairāk tiek ierauti civiliedzīvotāji,” 1. novembrī, uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” teica pāvests.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Francisks aicināja konfliktā iesaistīto pušu atbildīgos cik ātri vien iespējams atrisināt kontroversiju, izmantojot godīgas sarunas ar starptautiskās kopienas palīdzību. “No savas puses esmu tuvs visiem, kuri cieš un aicinu lūgt svēto palīdzību, lai reģionā valdītu stabils miers,” piebilda pāvests.

Svētais tēvs aicināja lūgties arī par tautām, kas dzīvo Egejas jūras reģionā. Šeit pirms divām dienām notika spēcīga zemestrīce.

Tūlīt pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests atgādināja, ka 31. oktobrī, Amerikas Savienotajās Valstīs par svētīgu pasludināts Maikls Makgivnijs – diecezālais priesteris un “Kolumba kavalieru” dibinātājs. Francisks atzīmēja, ka Makgivnijs, būdams iesaistīts evaņģelizācijas darbā, īpašu uzmanību pievērsa nabadzīgo vajadzībām. Pāvests aicināja aplaudēt, godinot jaunā svētīgā piemiņu un novēlēja, lai viņa piemērs dod stimulu aizvien vairāk liecināt par tuvākmīlestības Evaņģēliju.

Svētais tēvs sveica klātesošos Romas iedzīvotājus un dažādu zemju svētceļniekus, tai skaitā Don Bosko fonda rīkotā, svētajiem veltītā skrējiena dalībniekus. “Neraugoties uz to, ka tas notiek nelielās grupās, pandēmijas dēļ ievērojot distancēšanos, šim sporta pasākumam piemīt tautas svētku dimensija Visu Svēto dienas reliģisko svinību ietvaros,” teica Francisks.

Pāvests pavēstīja, ka 2. novembrī  viņš svinēs Mirušo piemiņas Svēto Misi, šoreiz apmeklējot vēsturisko Teitoņu kapsētu Vatikāna teritorijā. Šeit viņš garīgi vienosies ar visiem, kuri šais dienās, ievērojot sanitārās normas, dažādās pasaules malās dodas lūgties pie savu tuvinieku kapiem.

01 novembris 2020, 16:21