Pāvests: mākslīgajam intelektam ir jākalpo cilvēkam

Pāvesta lūgšanu nodoms novembrī veltīts mākslīgā intelekta un robotikas attīstībai. Video vēstījumā viņš atgādina, ka šajā jomā ir jārespektē cilvēka personas cieņa.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Skaidrojot novembra nodomu, Vispasaules lūgšanu tīkla publicētajā video vēstījumā Francisks saka:

Mākslīgais intelekts izmaina laiku, kurā tagad dzīvojam. Robotika var uzlabot pasauli, ja to saista ar kopējo labumu, jo, ja tehniskā progresa rezultātā pieaug nevienlīdzības, tad tas nav īsts progress. Nākotnes progresam jātiek orientētam uz personas un radītā cieņas respektēšanu. Lūgsimies, lai robotikas un mākslīgā intelekta attīstība vienmēr kalpotu cilvēkam... varam teikt – "būtu cilvēcīgāka".

Tas nav nekas jauns, ka pēdējo gadu laikā ir notikusi ievērojama mākslīgā intelekta attīstība. Tā pielietojums dažādos laukos ir ļoti plašs. Šodien mākslīgo intelektu vairāk vai mazāk izmanto 37% organizāciju pasaulē (tā izmantošana ir palielinājusies par 270% pēdējo četru gadu laikā). Paredzēts, ka līdz 2021. gadam 80% tehnoloģiju balstīsies uz mākslīgo intelektu. Piemēram, ja runājam par datoriem vai viedtālruņiem, ko izmantojam ikdienā, tad jau tagad 77% šo rīku daļēji darbojas ar mākslīgo intelektu.

Veselības aprūpes laukā, pateicoties mākslīgajam intelektam, tiek ievākta informācija par veselību, lai tādā veidā precīzāk noteiktu diagnozi un uzlabotu ārstēšanas kvalitāti. Izglītībā var labāk novērtēt skolēnu apgūšanas spējas. Kas attiecas uz vidi, runa ir par tādu modeļu radīšanu, kas ļautu paredzēt dabas katastrofas un noteikt parametrus ekosistēmu uzlabošanai. Mākslīgais intelekts paver arī iespēju palielināt enerģijas efektivitāti un veidot gudras un ilgtspējīgas mūsu pilsētas.

Pāvests aicina lūgties, lai mākslīgā intelekta pielietojums kalpotu cilvēkam un radībai. Viņš atzīst, ka šī attīstība var patiešām uzlabot pasauli, ja to saista ar kopējo labumu. Vispasaules lūgšanu tīkla direktors, jezuītu tēvs Frederiks Fornoss, komentējot Svētā tēva lūgšanu nodomu, atzīst, ka sabiedrībā notiekošo pārmaiņu rezultātā mainās arī mūsu darbs. Straujajām pārmaiņām jākalpo visu cilvēku labā. Minētajā nodomā Francisks ietver domu, ka līdz ar ieguvumiem, ko sniedz tehnoloģiju attīstība, ir vienmēr jārūpējas arī par atbildības apziņas un vērtību attīstību. Uz to pāvests norāda savā enciklikas Laudato si' un Fratelli tutti. "Cik būtu skaisti, ja zinātnes un tehnikas inovāciju attīstībai atbilstu arī aizvien lielāks taisnīgums un sociālā iekļaušana", viņš raksta. Tēvs Fornoss piebilst, ka mākslīgais intelekts, robotika un pārējais tehnoloģiju pielietojums nostāda ētiku un sociālo taisnību lielu izaicinājumu priekšā. "Tādēļ ir svarīgs pāvesta lūgums", viņš apgalvo. Mums jālūdzas, lai "progress vienmēr būtu cilvēcīgs" progress.

05 novembris 2020, 19:24