Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls 

Pāvests par integrālo ekoloģiju: vajag darboties jau šodien!

Vides aizsardzības pasākumi ir jāveic šodien, jo rīt var būt par vēlu, – vēstījumā konferences "Atpakaļskaitīšana" ("Countdown") dalībniekiem atgādina pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Organizācijas TED rīkotās tiešsaistes pasākuma dalībnieki diskutēja par lielajiem izaicinājumiem, ar kādiem šodien saskaras mūsdienu pasaule. Vēstījumā Francisks brīdina, ka zemi nevar izspiest kā apelsīnu. Ikvienam ir jāsniedz konkrēts ieguldījums integrālas ekoloģijas veicināšanā.

Runājot par koronavīrusa pandēmiju, pāvests skaidro, ka tā ir atklājusi nopietnas sociālās un ekologiskās problēmas, tāpēc steidzami vajag mainīt mūsu dzīves un darbības stilu. Svētais tēvs atgādina, ka pirms pieciem gadiem izdotajā enciklikā "Laudato sì" tika norādīts uz integrālo ekoloģiju. Šis jēdziens tapis, balstoties uz apziņu, ka pasaulē viss ir savstarpēji saistīts un ka mēs esam atkarīgi viens no otra un arī no savas mātes Zemes, lasām vēstījumā.

Francisks norāda uz nepieciešamību meklēt jaunus progresa izpratnes veidus, kas neaprobežotos tikai ar ekonomisko, tehnoloģisko, finanšu un iekšzemes kopprodukta stabilitāti, bet tiktu izcelta arī ētiskā, sociālā un izglītības dimensija. Pāvests piedāvā daudzvirzienu darbības plānu: audzināšanu un rūpes par apkārtējo vidi, liekot uzsvaru uz piekļuves dzeramajam ūdenim un pārtikai nodrošināšanu. Ūdens ir vitāli svarīgs elements cilvēka dzīvē. Piekļuve ūdenim ir katra cilvēka pamattiesības, vēstījumā raksta Svētais tēvs. Runājot par pašreizējo ekonomisko situāciju, pāvests aicina izvērtēt ražošanas un patēriņa metodes, lai novērstu resursu izniekošanu, mazinātu nabadzību, nevienlīdzību un atkarību no kaitīgiem enerģijas avotiem.

"Integrālā ekoloģija piedavā jaunas attiecības starp cilvēku un dabu. Tā ved uz jaunu ekonomiku, kuras centrā ir cilvēka un mūsu kopējo māju labklājības veicināšana. Integrālās ekoloģijas sastāvdaļa ir arī politika, kas ir viena no mīlestības formām. Tā ietver visus cilvēkus un attiecas uz apkārtējo vidi. Par to es esmu runājis gan "Laudato sì", gan arī jaunajā enciklikā "Fratelli tutti". Kā izsaka vārds "atpakaļskaitīšana", mums ir steidzami jārīkojas. Katrs var sniegt svarīgu ieguldījumu, un to ir jāsāk šodien. Ne rītdien, bet šodien! Jo nākotne tiek veidota šodien", vēstījumā raksta Svētais tēvs.

16 oktobris 2020, 10:54