Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests aicina veidot brālīgas attiecības

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests Francisks atgādināja, ka svētdien tika atzīmēta Pasaules Misiju diena, kuras temats ir pravieša Isaja vārdi: "Lūk, es esmu, sūti mani" (Is 6,8).

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks uzsvēra, ka pravieša Isaja vārdi attiecas uz katru kristieti, kura misija ir veidot brālīgas attiecības ar visiem cilvēkiem. Svētais tēvs aicināja lūgties un atbalstīt misionārus un misionāres visā pasaulē.

“Misiju darbu veic misionāri – priesteri, konsekrētās personas un laji, sējot Evaņģēlija sēklu visā pasaulē. Lūgsimies par viņiem un sniegsim tiem savu atbalstu. Šajā kontekstā es vēlos pateikties Dievam par ilgi gaidīto tēva Pjerluidži Makalli atbrīvošanu. Pirms diviem gadiem viņu nolaupīja Nigērā. Priecājamies, ka kopā ar viņu brīvību atguva arī trīs citi gūstekņi. Nemitīgi lūgsimies par vajātajiem misionāriem un katehētiem, kā arī par nolaupītām personām dažādās pasaules valstīs.”

Svētais tēvs apliecināja solidaritāti pirms mēneša Lībijā nolaupīto zvejnieku ģimenēm. Viņš mudināja tās nezaudēt cerību drīzumā ieraudzīt savus tuvos cilvēkus. Pāvests aicināja lūgties par starptautiskā līmeņa sarunām, kas attiecas uz Lībijas nākotni, un pieprasīja izbeigt jebkura veida vardarbību. Viņš norādīja, ka konfliktu jārisina ar dialoga starpniecību, lai tiktu panākts miers, stabilitāte un izlīgums šajā izmocītajā valstī. Francisks apsveica Romā dzīvojošos peruāņus, kuri bija atnesuši svētgleznu "Brīnumu Kungs".

19 oktobris 2020, 09:36