Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Francisks: Dievs ir cilvēka dzīves un vēstures centrs

Svētdienas, 18. oktobra, pusdienlaikā, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos Romas iedzīvotājus un svētceļniekus, Francisks uzsvēra, ka šodien Baznīca aicina lūgties par misionāriem un misionārēm. "Lūk, es esmu, sūti mani" (Is 6,8) – pravieša Isaja vārdi ir Pasaules Misiju dienas temats.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pārdomas pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks balstīja uz Mateja evaņģēlija 22. nodaļu. "Dārgie brāļi un māsas, labdien!" uzrunu iesāka pāvests. "Šīs svētdienas Evaņģēlijā (Mt 22,15-21) lasām, ka Jēzus saskaras ar farizeju liekulību. Tie izsaka Viņam daudzus komplimentus, bet pēc tam uzdod āķīgu jautājumu, lai diskreditētu Viņu cilvēku priekšā. Farizeji Viņam jautā: «Vai drīkst maksāt ķeizaram nodokli vai ne?» Tajā laikā, Palestīnā, valdīja neiecietība pret Romas impērijas kundzību, arī reliģisku apsvērumu dēļ, – paskaidroja pāvests.

Jēzus sarunas biedri bija pārliecināti, ka atbildei uz viņu uzdoto jautājumu nav alternatīvas: vai nu "jā", vai "nē". Bet Jēzus zina šo cilvēku ļaunprātību un izvairās no izliktajiem slazdiem. Jēzus tiem liek parādīt nodokļu monētu. Paņēmis to rokās, Viņš jautāja: «Kā ir šis attēls?» Tie Viņam atbildēja, ka tas ir ķeizara. Tad Jēzus saka: «Atdodiet ķeizaram to, kas ir ķeizara, un Dievam to, kas ir Dieva».

Ar šādu atbildi Jēzus stāv augstāk par visiem strīdiem. No vienas puses, Viņš atzīst, ka nodokli ķeizaram ir jāmaksā, jo uz monētas ir viņa attēls, bet no otras puses atgādina, ka katrs cilvēks nes sevī citu attēlu, Dieva attēlu, un tāpēc katram par savu eksistenci jāpateicas Viņam un tikai Viņam, piebilda Svētais tēvs.

Pāvests skaidroja, ka Jēzus atbildē ietvertas skaidras vadlīnijas ticīgo misijai visos laikos, arī šodien. Maksāt nodokļus ir pilsoņu pienākums, tāpat kā valsts taisnīgu likumu ievērošana. Tajā pašā laikā jāapzinās, ka Dievs ir cilvēka dzīves un vēstures centrs. Mēs esam aicināti atdot Dievam to, kas ir Dieva, teica pāvests.

Francisks norādīja uz Baznīcas un kristiešu misijas nozīmi: sludināt Dievu un liecināt par Viņu visiem sava laika cilvēkiem. Kristības sakramenta spēkā ticīgie ir aicināti veidot sabiedrību, ienesot tajā Evaņģēlija gaismu. Pāvests skaidroja, ka runa ir par apņemšanos pazemīgi un drosmīgi sniegt savu konkrētu ieguldījumu mīlestības civilizācijas veidošanā, kur valda taisnīgums un brālība. Piederība Kristum un no tā izrietošais dzīvesveids ticīgo neizolē no pasaules, drīzāk, padara viņu par darbīgas mīlestības liecinieku. Svēto dzīves liecība apstiprina, ka tā ir ticība, kas mudina veltīt savu dzīvi brāļiem, atbalstot un aizstāvot katra cilvēka cieņu, kurā redzam Dieva attēlu.

"Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums atmest liekulību, būt godīgiem un labiem pilsoņiem, un īstenot Kristus mācekļu misiju, tas ir, liecināt par to, ka Dievs ir mūsu dzīves centrs un jēga", noslēdzot uzrunu, teica pāvests.

18 oktobris 2020, 13:03