Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests: sociālā mīlestība dziedina pasauli

"Mīlestība un kopējais labums" – tāds bija pāvesta katehēzes temats. 9. septembrī vispārējā audience notika Svētā Damaza pagalmā. Uz tikšanos ar Francisku bija ieradušies vairāk nekā pieci tūkstoši svētceļnieku.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Dārgie brāļi un māsas, pandēmijas radītā sociālā krīze skar visus cilvēkus. No tās varēsim iziet labāki, ja visi kopā veicināsim kopējo labumu. Diemžēl daži izmanto šo situāciju, lai īstenotu savas intereses, bet citi, lai meklētu ekonomiskās un politiskās priekšrocības, radot vai palielinot konfliktus. Savukārt citiem vienkārši nerūp cilvēku ciešanas, viņi iet savu ceļu", skaidroja pāvests.

Francisks uzsvēra, ka kristiešu atbilde uz pandēmiju un tās radīto krīzi balstās uz mīlestības, pirmām kārtām uz mīlestības pret Dievu. Mīlestība stiprina ģimenes un savstarpējās attiecības, bagātina sociālo, kultūras, ekonomisko un politisko dzīvi, palīdz veidot "mīlestības civilizāciju". Kur pietrūkst mīlestības, tur valda egoisms, vienaldzība un cilvēka atmešana. Mīlestībai, kas ir pilna ar savstarpējas uzmanības žestiem, ir arī sociāla un politiska nozīme, tā parādās visos centienos veidot labāku nākotni. Mīlestība dziedina, vada un stiprina.

Mīlestība uz sabiedrību un darbs kopējam labumam ir izcila žēlsirdības forma, atgādināja Svētais tēvs. Bez sociālās mīlestības nav iespējama patiesa attīstība. Lai veidotu veselu, stipru un taisnīgu sabiedrību, vajag nolikt centrā cilvēku un kopējo labumu. Pāvests uzsvēra, ka ir pienācis laiks, lai mēs, pārvarot savu vājumu un egoismu, dziļāk apzinātos nepieciešamību palīdzēt citiem un veidot nākotni Evaņģēlija garā. Dieva žēlastības stiprināti, mēs varam dziedināt mūsdienu pasauli caur lūgšanu un darbu kopējam labumam", viņš piebilda. "Kopējais labums attiecas uz visu sabiedrības locekļu dzīvi", citējot Katoliskās Baznīcas katehismu, teica pāvests.

09 septembris 2020, 12:42