Vispārējā audience Vispārējā audience 

Bez mīlestības cilvēkam un tautai nav nākotnes

Vispārējā audience notika Svētā Damaza pagalmā. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāki simti svētceļnieku.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vispārējās audiences noslēgumā Francisks apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Poļu valodā viņš atgādināja, ka aizvadītajās dienās Polija atzīmēja Gdaņskas vienošanās 40. gadadienu, kas – kā apspiestās tautas solidaritātes auglis – kļuva par neatkarīgās arodorganizācijas "Solidaritāte" pamatu un sākumu politiskajām pārmaiņām Polijā un Centrāleiropas valstīs. "Šodien mēs runājam par solidaritātes nozīmi pandēmijas kontekstā. Vienmēr ir aktuāli svētā Jāņa Pāvila II vārdi: "Bez mīlestības nav solidaritātes. Vēl vairāk, bez mīlestības cilvēkam un tautai nav nākotnes. Mīlestība kalpo, nedomā par sevi un ir gatava sevi ziedot. Dārgie brāļi un māsas, esiet uzticīgi šai mīlestībai!" - vēlēja Svētais tēvs.

Francisks apsveica visus, kuri vispārējās audiences norisei sekoja ar mediju starpniecību. Viņš aicināja bieži piesaukt Svēto Garu, lai spētu atvērt savas sirdis, iziet un kļūt par mierinājuma un cerības zīmi citiem. Pāvests apsveica arī jauniešus, slimniekus, vecos ļaudis un jaunlaulāto pārus. "Kungs labi zina mūsu ilgas un vēlmes, ko nesam savās sirdīs. Viņa žēlastības stiprināti, centīsimies darīt labu jebkurā situācijā", vēlēja Svētais tēvs.

02 septembris 2020, 11:37