Svētais tēvs pateicas Itālijas policistiem par viņu kalpošanu

Pirmdien, 28. septembrī, Francisks pieņēma audiencē Itālijas policistus, kuri rūpējas par drošību Svētā Pētera laukumā un pāvesta drošību viņa ceļojumu pa Itāliju laikā. Tikšanās notika Pāvila VI zālē Vatikāna Sabiedriskās Drošības inspekcijas pastāvēšanas 75. gadadienā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šīs vienības policisti katru dienu ir redzami Svētā Pētera laukumā patrulējam zilās automašīnās, kādas pieder Itālijas policijai. Pāvests paskaidroja, ka nepieciešamība izveidot šādu vienību radās pēc Laterāna līgumu noslēgšanas 1929. gadā. Līgumi starp Itāliju un Svēto Krēslu paredzēja, ka Svētā Pētera laukumam būs īpašs statuss. Laukums būs brīvi pieejams svētceļniekiem un tūristiem un to uzraudzīs Itālijas varas iestādes. Itālijas policijas spēki tad sāka uzraudzīt laukumu un Vatikāna valsts robežas.

Pāršķīris arī dažas Otrā Pasaules kara laika posma vēstures lappuses, Francisks pateicās policistiem par viņu dedzību, profesionālo darbu un upurgatavību, kā arī par viņu pacietību pret citu kultūru tūristiem. Šie policisti pavada Svēto tēvu arī viņa vizīšu laikā Romā un pa Itāliju. Viņu klātbūtne ir ļoti diskrēta. Tādā veidā pāvesta vizītes var saglabāt tām raksturīgo “tikšanās ar Dieva tautu” dimensiju.

Francisks mudināja klātesošos policistus un viņu ģimenes locekļus izkopt viscēlākās cilvēciskās un garīgās vērtības un dzīvu kristīgo ticību, un uzticēja viņus viņu aizbildņa, svētā erceņģeļa Miķeļa aizbildniecībai, kura svētkus reizē ar Gabriēla un Rafaēla svētkiem Baznīca svin 29. septembrī.

28 septembris 2020, 14:58