Jūlijā pāvests aicina lūgties par ģimenēm

Vispasaules lūgšanu tīkls publicējis video vēstījumu, kurā pāvests skaidro lūgšanu nodomu šī gada jūlijam. Viņš lūdzas, lai ģimenes tiek sargātas arī no valsts puses.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šajā mēnesī Francisks aicina visus ticīgos visā pasaulē lūgties par mūsu ģimenēm. “Ģimenei ir vajadzīga aizsardzība”, viņš saka. “Tā ir pakļauta daudzām briesmām: pašreizējās dzīves ritmam, stresam… Vecāki dažreiz aizmirst rotaļāties ar bērniem. Baznīcai ir jāiedrošina ģimenes un jābūt tām līdzās, lai tās atklātu ceļus, kas ļautu pārvarēt visas šīs grūtības. Lūgsimies, lai šodienas ģimenes tiek pavadītas ar mīlestību, cieņu un padomu. Un īpaši, lai tās tiek sargātas no valstu puses.”

Vispasaules lūgšanu tīkla starptautiskais direktors, jezuītu tēvs Frederiks Fornoss, skaidrojot pāvesta lūgšanu nodomu, atzīst ka daudzviet pasaulē vēl ir jūtamas pandēmijas sekas. Daudzām ģimenēm nav darba, tās ir nonākušas trūkumā un nav drošas par savu nākotni. “Kādu atbalstu iepretim visām mūsu pasaules likstām un slimībām šīs ģimenes saņem?” jautā jezuīts.

Francisks atgādina, ka “ģimene ir sabiedrības pamats un vispiemērotākā struktūra tam, lai vispusīgi nodrošinātu cilvēkiem viņu pastāvīgai attīstībai nepieciešamo labumu”. Valstīm adresētajā aicinājumā sargāt ģimeni Svētais tēvs kārtējo reizi uzsver, ka ģimene nav privāta lieta, bet ir visas sabiedrības labums. Šajā laikā ģimenēm ir vajadzīgs mīlestības un cieņas pilns atbalsts un labs padoms.

Jezuītu tēvs Fornoss norāda, ka, lūdzoties šajā nodomā, mēs pilnvērtīgāk kalpojam mūsu ģimenēm un tādējādi atbalstām arī asociācijas, kuras palīdz tām stāties pretī dažādiem izaicinājumiem, jo īsta lūgšana iemiesojas dzīvē. Šajā jūlija mēnesī katru dienu veltīsim savu brīvo laiku savām ģimenēm – mudina Vispasaules lūgšanu tīkla starptautiskais vadītājs.

Šī tīkla misija ir izplatīt un veicināt lūgšanu par Baznīcas misiju un cilvēces lielajiem izaicinājumiem. Tas dibināts 1844. gadā un darbojas 98 valstīs.

02 jūlijs 2020, 17:06