Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls  

Dievs ļauj augt kopā labajam un ļaunajam

"Šodienas Evaņģēlijā lasām līdzību par kviešiem un nezāli, kurā Jēzus, atverot mūsu sirdis cerībai, ļauj mums atklāt Dieva pacietību" – svētdienas rītā mikroblogošanas vietnē Twitter raksta pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Debesu valstība ir pielīdzināma cilvēkam, kas savā tīrumā iesēja labu sēklu. Bet, kamēr ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un starp kviešiem iesēja nezāli, un aizgāja". Evaņģēlista Mateja vārdi bija pāvesta uzrunas pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" vadlīnija.

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sanākušos ticīgos, Francisks teica: "Dārgie brāļi un māsas! Šodienas Evaņģēlijā ietverts stāsts par Jēzu, kurš sludina ļaudīm Debesu valstību. Lai cilvēki spētu saprast tā nozīmi, Viņš izmanto līdzības. Tās palīdz atklāt Dieva mīlestību un pacietību", atgādināja pāvests.

Jēzus stāsta, ka tīrumā, kurā tika iesēta labā sēkla, izdīga arī nezāle –kaitīgo augu simbols. Nezāle nopliecina augsni. Kalpi ierodas pie saimnieka, lai uzzinātu, no kurienes uzradās nezāle. Saimnieks atbild: "To izdarīja ienaidnieks". Viņi grib tūlīt iet un to izraut. Patiesībā, katrs saimnieks cenšas attīrīt lauku no nezālēm, lai tās nenomāktu labos augus. Tomēr līdzībā attēlotais tīruma saimnieks saka nē, jo pastāv liels risks kopā ar nezālēm izraut arī kviešus. Tāpēc ir jāgaida ražas novākšanas brīdis. Tikai tad nezāles varēs atdalīt no kviešiem un tās sadedzināt.

Francisks skaidroja, ka šajā līdzībā redzam vairākas personas. Līdzās Dievam – tīruma saimniekam, kurš sēj tikai labo sēklu, stāv arī ienaidnieks, kas iesēj nezāles, lai aizkavētu kviešu augšanu. Saimnieks rīkojas atklāti, dienas gaismā, un viņa mērķis ir iegūt labu ražu. Savukārt otrs izmanto nakts tumsas aizsegu un viņu vada skaudība, naidīgums, vēlme visu iznīcināt. Ienaidniekam ir vārds: viņš ir velns, Dieva pretinieks. Viņa mērķis ir kavēt Kunga pestīšanas darbu, darīt visu, lai Dieva valstību apdraudētu necienīgi strādnieki, skandālu radītāji. Patiesībā kvieši un nezāles nav tikai labā un ļaunā simboli, tie esam mēs, cilvēki, kuriem dāvāta brīvība sekot Dievam vai velnam.

Turpinot uzrunu, pāvests skaidroja, ka kalpu nodoms bija nekavējoties "izravēt" nezāles, atbrīvoties no ļaunuma, bet saimnieks ir gudrāks, viņš redz tālāk. Mums ir jāiemācās pacietīgi gaidīt. Svētais tēvs norādīja, ka vajāšanu un naidīguma radītās ciešanas ir kristīgās dzīves sastāvdaļa. Protams, ļaunums ir jāatmet, bet saskarsmē ar cilvēkiem, kuri dara ļaunu, tomēr jābūt pacietīgiem. Francisks uzsvēra, ka runa nav par liekulīgu iecietību, aiz kuras slēpjas nepatiesība, bet par žēlsirdības mīkstinātu taisnīgumu. Ja Jēzus atnāca meklēt grēciniekus, nevis taisnīgos, ja atnāca atgādināt, ka veseliem nav vajadzīgs ārsts, bet gan slimiem (sal Mt 9,12), tad arī mums, Viņa mācekļiem, jācenšas nevis apspiest ļaunos, bet tos glābt.

Šodienas Evaņģēlijs izceļ saimnieka un kalpu redzējumu uz notiekošo. Kalpi vēlas izraut nezāles, bet saimnieks vēlas pasargāt kviešus. Kungs aicina katru no mums izvērtēt savu attieksmi pret kviešiem, kas aug nezāļu vidū. Svētais tēvs uzsvēra, ka ar Dievu sadarbojas nevis tie, kuri cenšas saskatīt citu cilvēku trūkumus un vājības, bet gan tie, kuri spēj atpazīt labo, kas aug Baznīcas un vēstures tīrumā, un pacietīgi gaidīt līdz nobriedīs kviešu graudi. Tad Dievs, un tikai Viņš, atlīdzinās labajiem un sodīs ļaunos. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums saprast un atdarināt Dieva pacietību, kurš vēlas, lai neviens no Viņa bērniem nepazustu, jo Viņš tos mīl ar Tēva mīlestību, teica Francisks, noslēdzot uzrunu pirms lūgšanas "Kunga eņģelis".

Pāvests sirsnīgi apsveica Svētā Pētera laukumā klātesošos Romas diecēzes ticīgos un svētceļniekus no Itālijas un citām valstīm. Francisks, novēlējis visiem jauku svētdienu un garšīgas pusdienas, aicināja neaizmirst lūgties par viņu. 

19 jūlijs 2020, 12:05