Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls 

Pāvests: "Mums ir vajadzīgi mediji, kas spēj veidot tiltus"

Pāvests Francisks ir adresējis vēstījumu ASV un Kanādas Katoļu preses asociācijas rīkotās gadskārtējās Mediju konferences dalībniekiem. Šogad tā pirmo reizi vēsturē notiek virtuāli. Konferences, kas ilgs no šodienas līdz 2. jūlijam, temats “Together While Apart” (Kopā kamēr esam šķirti) ir izteiksmīga norāde uz kopību, kāda izpaudās un turpina izpausties pandēmijas laikā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pagājušajā gadā vēstījumā Pasaules sociālo komunikāciju dienai, kura tematam bija izvēlēti vārdi no apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem “Mēs esam vienas miesas locekļi” (4, 25), pāvests pārdomāja, kā komunikācija ļauj mums būt par vienas miesas locekļiem, mums, kas esam aicināti dzīvot vienotībā attiecību tīklā, kas nemitīgi paplašinās. Šodien Francisks atzīst, ka tā ir patiesība, ko pandēmijas dēļ mēs vēl pilnīgāk novērtējām. “Patiešām,” viņš raksta minētās konferences dalībniekiem, “šo pēdējo mēnešu pieredze parādīja, cik svarīga ir mediju misija, lai palīdzētu cilvēkiem būt vienotiem, saīsinot distances, sniedzot viņiem nepieciešamo informāciju un atverot viņu prātus un sirdis patiesībai”. Pāvests uzsver, ka šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgas avīzes, radio, televīzija un sociālie mediji, lai dalītos, komunicētu, informētu un vienotu.

“Mums ir vajadzīgi mediji, kas spēj veidot tiltus”, viņš turpina, “[mediji, kas spēj] aizstāvēt dzīvību un nojaukt redzamos un neredzamos mūrus, kuri traucē veidot atklātu dialogu un patiesu komunikāciju personu un kopienu starpā. Mums ir vajadzīgi mediji, kas varētu palīdzēt cilvēkiem, sevišķi jauniešiem, atšķirt labo no ļaunā, veidot pareizus spriedumus, kas balstītos uz skaidriem un objektīviem faktiem, [mediji, kas varētu palīdzēt] saprast to, cik svarīgi ir iestāties taisnības, sociālās saskaņas un kopīgo māju aizsardzības labā. Mums ir vajadzīgi principiāli vīrieši un sievietes, kas sargā komunikāciju no visa, kas to varētu izkropļot vai pagriezt citiem mērķiem”.

Vēstījumā pāvests prasa, lai katoļu mediju darbinieki būtu vienoti un būtu savstarpējas vienotības zīme. Mediji var būt lieli vai mazi, bet Baznīcā šādas kategorijas nav svarīgas – viņš raksta. Baznīcā mēs visi esat kristīti vienā Garā un esam kļuvuši par vienas miesas locekļiem (sal. 1 Kor 12, 13). Tāpat kā tas attiecas uz katru ķermeni, kur nereti vismazākie tā locekļi ir ļoti svarīgi, tāpat ir arī ar Kristus miesu. Katrs no mums, lai kur arī atrastos, ir aicināts, apliecinot patiesību mīlestībā, dot savu ieguldījumu Baznīcas izaugsmē ceļā uz tās pilnīgo briedumu Kristū (sal. Ef 4, 15).

Francisks atgādina, ka komunikācija nav tikai profesionālās kompetences jautājums. Īsts komunikators velta visu sevi citu labklājībai, un tas attiecas uz visiem līmeņiem, sākot ar katra indivīda dzīvi un beidzot ar visu cilvēci. Mēs nevaram īsti komunicēt, ja mēs paši pirmie neiesaistāmies, ja mēs personīgi neapliecinām, ka vēsts, ko nododam tālāk, ir patiesa – uzsver Svētais tēvs. Katras komunikācijas beidzamais avots ir trīsvienīgais Dievs, kurš dalās ar mums savas dievišķās dzīves bagātībā un prasa, lai arī mēs nodotu tālāk šo dārgumu citiem, būdami vienoti kalpošanā patiesībai.

Vēstījuma noslēguma daļā pāvests atgādina, ka, tikai pateicoties Gara skatienam, mēs spēsim paturēt vaļā savas acis un neaizvērt tās cietēju priekšā. Tikai pateicoties gudrības, izpratnes un laba padoma dāvanai, ko mums sniedz Svētais Gars, mēs spēsim meklēt īstu visu cilvēku labumu. Tikai ar šo Gara skatienu mēs spēsim efektīvi strādāt, lai uzveiktu rasisma, netaisnības un vienaldzības slimības, kas izkropļo mūsu sabiedrības tēlu. “Jūs ar savu nesavtību un savu ikdienas darbu varat citiem palīdzēt kontemplēt situācijas un personas ar Gara acīm”, raksta Francisks. Tur, kur pasaule saskata konfliktus un šķelšanās, pāvests aicina katoļu mediju darbiniekus raudzīties uz trūkumcietējiem, lai tiktu sadzirdēta viņu prasība pēc žēlsirdības un sapratnes. “Turpināsim kopā lūgties par izlīgšanu un mieru pasaulē”, mudina Svētais tēvs.

30 jūnijs 2020, 16:11