Lombardijas apgabala delegācijas vizīte Vatikānā Lombardijas apgabala delegācijas vizīte Vatikānā 

Pāvests pieņem audiencē Lombardijas apgabala delegāciju

20. jūnijā audiencē pie pāvesta bija ieradusies Lombardijas apgabala delegācija. Kā zināms, šis Itālijas reģions visvairāk ir cietis no koronavīrusa pandēmijas. Līdz ar Lombardijas prezidentu, Milānas arhibīskapu, Bergamo, Brešas, Kremonas, Kremas un Lodi bīskapiem un citām valstiskajām un Baznīcas autoritātēm Vatikānā bija ieradušies arī vairāki medicīnas un civilās aizsardzības darbinieki. Ar Svēto tēvu tikās arī reliģisko ordeņu un kongregāciju locekļi, kas ir atradušies pirmajās rindās, sniedzot palīdzību saslimušajiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Pāvests pateicās par pašaizliedzīgo darbu visiem, kas ir steigušies palīgā cietējiem, riskējot ar savu dzīvību. Svētā tēva pateicība bija adresēta arī Romas infektoloģiskajai slimnīcai “Spallanzani”, kā arī citām veselības aprūpes iestādēm visā Itālijā. Francisks lūgšanās aicināja atcerēties tos, kas sniedzot palīdzību citiem, paši ir gājuši bojā. Viņš atzīmēja, ka medicīniskais un paramedicīniskais personāls saslimušajiem ir bijusi vienīgā “ģimene”, kas varēja atrasties blakus, jo tuviniekiem apmeklēšanas iespēja bija liegta. “Pacienti sev blakus juta “eņģeļus”, kas tiem palīdzēja atgūt veselību, atbalstīja, mierināja un nereti arī pavadīja līdz pat tikšanās slieksnim ar Kungu,” teica pāvests. Šie mediķi kopā ar slimnīcu kapelāniem ir liecinājuši par Dieva tuvumu tiem, kas cieš. Viņi ir bijuši klusie cilvēciskās tuvības un maiguma kultūras kaldinātāji, viena no kolonnām, kas, neraugoties uz spēku izsīkumu, ir balstījusi visu valsti.

Pagodinot slimos un daudzos mirušos, jo īpaši vecos ļaudis, pāvests aicināja domāt par rītdienas veidošanu, kas prasa visas sabiedrības ieguldījumu. “Ir jāvadās pēc dāsnās beznosacījumu mīlestības, kas ir atstājusi neizdzēšamu zīmogu sirdsapziņās un sabiedrības audeklā, mācot, cik ļoti ir nepieciešama tuvība, gādība, upuris, lai attīstītu brālīgumu un civilo sadzīvi,” sacīja Svētais tēvs. Viņš apliecināja, ka tādējādi būs iespējams iziet no šīs krīzes garīgi un morāli stiprākiem un tas ir atkarīgs no katra sirdsapziņas un atbildības. Pie tam, iziet no krīzes nav iespējams vieniem pašiem, ir vajadzīga Dieva žēlastība. Ticīgajiem ir jāliecina, ka Dievs nepamet, bet piešķir jēgu Kristū arī šādā realitātē. Ar Viņa palīdzību ir iespējams stāties pretim vissmagākajiem pārbaudījumiem. 

Lai arī šais mēnešos ticīgajiem nebija iespējams piedalīties dievkalpojumos, tie nav mitējušies justies kā kopiena – ar gandarījumu atzīmēja pāvests. Priesteru pastorālā un radošā dedzība ir palīdzējusi turpināt ticības gājumu un nepalikt vieniem baiļu priekšā. Pāvests pateicās visam Itālijas klēram, kas ir piešķīruši drosmi un liecinājuši par mīlestību citiem.

Savus šīsdienas viesus Francisks novēlēja Dievmātes aizsardzībai un deva tiem savu apustulisko svētību.

20 jūnijs 2020, 14:32