2013. gada 21. decembrī pāvests Romas Bambin Gesù slimnīcā tiekas ar ārstiem un medmāsām 2013. gada 21. decembrī pāvests Romas Bambin Gesù slimnīcā tiekas ar ārstiem un medmāsām 

Pāvesta vēstījums medmāsām un medbrāļiem

Vatikāns publicējis pāvesta Franciska vēstījumu Starptautiskajā medicīnas māsu dienā, kas ik gadus tiek atzīmēta 12. maijā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vēstījumā  Svētais tēvs raksta:

"Dārgie brāļi un māsas!

Šodien atzīmējam Starptautisko medicīnas māsu dienu. Šogad tā notiek Pasaules Veselības organizācijas izsludinātā Starptautiskā medicīnas māsu un vecmāšu gada ietvaros. Šajā dienā svinam arī medicīnas māsu profesijas pamatlicējas Florences Naitingeiles dzimšanas 200 gadu jubileju", raksta pāvests.

"Šajā vēsturiskajā brīdī, ko raksturo vīrusa Covid-19 pandēmijas izraisītā globālā ārkārtas situācija veselības jomā, mēs no jauna atklājam, cik svarīga ir medmāsas un arī vecmātes loma. Katru dienu redzam veselības aprūpes darbinieku, īpaši medmāsu un medbrāļu, varonību un pašaizliedzību, kuri profesionāli, nesavtīgi, ar atbildības sajūtu un mīlestību pret citiem aprūpē cilvēkus, kurus skāris vīruss, nereti riskējot ar savu veselību. Pierādījums tam ir fakts, ka, diemžēl, ir liels veselības aprūpes darbinieku, kuri miruši, uzticīgi pildot savus pienākumus, skaits. Es lūdzu par viņiem – Kungs katru pazīst pēc vārda – un par visiem epidēmijas upuriem. Lai augšāmceltais Kungs dāvā viņiem paradīzes gaismu un viņu ģimenēm ticības mierinājumu!" – novēl Svētais tēvs.

Pāvests atgādina, ka medmāsām un medbrāļiem vienmēr ir bijusi svarīga loma veselības aprūpes jomā. Katru dienu, saskaroties ar slimniekiem, viņi piedzīvo traumu, kādu rada ciešanas cilvēka dzīvē. Tie ir vīrieši un sievietes, kuri nolēmuši atbildēt "jā" uz īpašo aicinājumu būt par labajiem samariešiem, kas uzņemas rūpes par citu cilvēku dzīvību un brūcēm. Viņi, dzīvības sargātāji un kalpotāji, veicot nepieciešamās terapijas, citos iedvesmo cerību, drosmi un uzticību.

"Dārgās medmāsas un dārgie medbrāļi, jūsu profesionālā darba pamatā ir morālā atbildība", norāda Francisks. Viņš skaidro, ka viņu darbs neaprobežojas tikai ar zinātniski-tehniskajām zināšanām. Tā ir arī cilvēcisko attiecību ar slimnieku stiprināšana. "Uzņemoties rūpes par sievietēm un vīriešiem, bērniem un veciem ļaudīm, katrā viņu dzīves posmā, no dzimšanas līdz nāvei, jūs pastāvīgi klausāties, cenšoties saprast, kādas ir pacienta vajadzības pašreizējā dzīves posmā. Faktiski, katras īpašās situācijas priekšā nepietiek tikai ievērot protokolu, bet tas pieprasa nepārtrauktus – un nogurdinošus! – centienus pievērst uzmanību katrai personai", raksta Svētais tēvs.

"Jūs – es domāju arī par vecmātēm – esat tuvu cilvēkiem viņu dzīves būtiskos brīžos, dzimšanas un nāves, slimību un izdziedināšanas brīžos, palīdzot viņiem pārvarēt traumatiskās situācijas. Jūs bieži atrodaties blakus cilvēkam aiziešanas posmā, sniedzot mierinājumu un atvieglojumu dzīves pēdējos mirkļos. Tuvākmīlestības dēļ jūs esat starp "svētajiem no blakus durvīm". Jūs esat Baznīcas – "lauku slimnīcas" attēls, kas turpina Jēzus Kristus misiju, kurš nāca un dziedināja cilvēkus, kas cieta no visāda veida ļaunuma un noliecās, lai mazgātu saviem mācekļiem kājas. Paldies par jūsu kalpojumu cilvēcei!" – lasām pāvesta vēstījumā.

Francisks atzīst, ka daudzās valstīs pandēmija ir izgaismojusi trūkumus veselības aprūpes jomā. Tāpēc viņš aicina visu pasaules tautu vadītājus investēt veselības aprūpē, stiprināt struktūras un nodarbināt vairāk medmāsu, lai varētu nodrošināt visiem atbilstošu palīdzību, respektējot katras personas cieņu. Svarīgi ir apzināties šīs profesijas būtisko lomu pacientu aprūpē, slimību profilaksē, veselības stiprināšanā, palīdzības sniegšanā ģimenē, sabiedrībā un skolā.

"Medbrāļiem un medmāsām, kā arī vecmātēm ir tiesības, un viņi ir pelnījuši, lai tiktu labāk novērtēti un iesaistīti procesos, kas ietekmē cilvēku un sabiedrības veselību. Ir pierādīts, ka investēšana medicīnas darbiniekos uzlabo rezultātus slimnieku aprūpes un vispārējās veselības jomā. Tāpēc ir jāpaaugstina viņu profesionālā izaugsme, nodrošinot apmācībai piemērotus zinātniskos, cilvēciskos, psiholoģiskos un garīgos instrumentus, kā arī uzlabojot viņu darba apstākļus un garantējot viņu tiesības, lai viņi varētu veikt savu darbu ar cieņu", norāda pāvests.

Šajā ziņā nozīmīga loma ir veselības aprūpes darbinieku asociācijām, jo līdztekus apmācību nodrošinājumam, tās atbalsta atsevišķus biedrus, liekot viņiem justies kā viena organisma daļai, un apzināties, ka viņi nekad nepaliek vieni, saskaroties ar ētiskām, ekonomiskām un cilvēciskām problēmām, kādas saistās ar šo profesiju.

"Īpaši vecmātēm, kuras aprūpē grūtnieces un palīdz viņām dzemdēt bērnus, es saku: jūsu darbs ir viens no cēlākajiem, kādi vien pastāv, jo tas ir kalpošana tieši dzīvībai un mātišķībai. Bībelē, Izceļošanas grāmatas sākumā, ir iemūžināti divu varonīgu vecmāšu vārdi – Sifras un Puas (sal 1,15-21). Arī šodien debesu Tēvs uz jums raugās ar pateicību", norāda Svētais tēvs.

"Dārgie medbrāļi, dārgās medmāsas un vecmātes, lai jums veltītā gada centrā ir jūsu cēlais darbs, kas kalpo sabiedrības veselības labā. Jums, jūsu ģimenēm un visiem tiem, par kuriem jūs rūpējaties, es apliecinu savu lūgšanu un dodu savu apustulisko svētību", raksta pāvests.

Pāvesta Franciska vēstījums Starptautiskajā medicīnas māsu dienā datēts ar 2020. gada 12. maiju.

12 maijs 2020, 15:33