Kristus līķauts Kristus līķauts 

Lielajā sestdienā notiks Kristus līķauta ārkārtējā atklāšana

Lielajā sestdienā, 11. aprīlī, plkst. 17 Turīnas katedrālē notiks Kristus līķauta relikviju ārkārtējās atklāšanas svinības.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Šajā sakarā Francisks ir nosūtījis Turīnas arhibīskapam Česarem Nosiļjam adresētu vēstījumu, kurā viņš raksta: «Dārgo brāli, es ar prieku uzņēmu ziņu, ka tu Lielajā sestdienā vadīsi svinības kapelā, kurā atrodas Svētais Līķauts, kas neparastā veidā būs redzams visiem tiem, kas piedalīsies lūgšanā, izmantojot sociālo komunikāciju līdzekļus. Es vēlos izteikt tev dziļu pateicību par šo žestu, kas atbilst Dieva tautas lūgumam, kuru smagi skārusi koronavīrusa pandēmija».

Vēstījumā Svētais tēvs aicina vērst skatienu uz Cilvēka attēlu, kas redzams Līķautā. Tajā mēs atpazīstam Kunga kalpa sejas vaibstus: «Sāpju cilvēks, kurš prata ciest [...]. Viņš nesa mūsu ciešanas, uzņēma mūsu sāpes [...]. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, caur Viņa brūcēm mēs esam dziedināti» (Is 53,3.4-5).

Pāvests atgādina, ka Turīnas līķautā redzamā Cilvēka sejā mēs saskatām arī daudzu mūsu slimo brāļu un māsu sejas, it īpaši to, kuri ir vientuļi un pārāk maz aprūpēti, kā arī visu vardarbības un karu, verdzības un vajāšanu upuru sejas.

Francisks norāda, ka mēs, kristieši, Svēto Rakstu gaismā, šajā audeklā kontemplējam Krustā sistā, mirušā un augšāmceltā Jēzus attēlu. «Uzticēsim Viņam sevi! Uzticēsimies Viņam! Jēzus dāvā mums spēku stāties pretī katram pārbaudījumam ar ticību, cerību un mīlestību, apzinoties, ka Tēvs vienmēr uzklausa savus bērnus, kuri sauc uz Viņu, un viņus izglābj» - aicina Francisks.

Vēstījuma noslēgumā pāvests aicina ticīgos pārdomāt par Jēzu Kristu, kurš cieta un nomira, lai saņemtu Viņa augšāmcelšanās žēlastību un prieku. Svētais tēvs dod savu svētību Turīnas arhibīskapam, ticīgo kopienai un visiem, kuri cieš, un tiem, kuri rūpējas par viņiem. «Lai Kungs dāvā visiem mieru un žēlsirdību. Priecīgas Lieldienas!» - lasām pāvesta vēstījumā.

10 aprīlis 2020, 18:26