Kristiešu atbilde dzīves vētrās var būt vienīgi žēlsirdība

Svētdien, uzreiz pēc Euharistijas svinībām Dieva Žēlsirdības sanktuārijā, Romā, pāvests skaitīja lūgšanu “Debesu Karaliene”. Īsā uzrunā viņš atgādināja, ka mūsu atbilde visās vēstures un dzīves vētrās var būt vienīgi žēlsirdība.

Silvija Krivteža - Vatikāns

“Dārgie brāļi un māsas,” sacīja Francisks, “šajā Lieldienu otrajā svētdienā bija nozīmīgi svinēt Euharistiju šeit, Svētā Gara Sassija baznīcā, ko svētais Jānis Pāvils II izveidoja par Dieva žēlsirdības sanktuāriju. Vēstures un dzīves vētrās kristiešu atbilde var būt vienīgi žēlsirdība: līdzjūtīgā mīlestība starp mums un pret visiem cilvēkiem, sevišķi pret tiem, kuri cieš, ir noguruši, jūtas pamesti... Ne pietisms, ne labklājība, bet līdzjūtība nāk no sirds. Un dievišķā žēlsirdība nāk no augšāmceltā Kristus Sirds. Tā izplūst no Viņa atvērtās sāna brūces. Tā ir atvērta mums, kuriem vienmēr ir nepieciešama piedošana un mierinājums. Tā ir kristīgā žēlsirdība, kas iedvesmo taisnīgu sadali starp tautām un to institūcijām, lai solidārā veidā pārvarētu pašreizējo krīzi.”

Pēc tam Svētais tēvs apsveica Austrumu Baznīcu ticīgos, kuri šodien svin Kristus Augšāmcelšanās svētkus. Viņš teica:

“Es apsveicu Austrumu Baznīcu brāļus un māsas, kas šodien svin Lieldienas. Kopā mēs apliecinām: «Kungs patiesi ir augšāmcēlies!» (Lk 24,34). Šajā pārbaudījumu laikā mēs apzināmies, kāda lieliska dāvana ir cerība, kas nāk no augšāmcelšanās ar Kristu! Es priecājos kopā ar Austrumu katoļu kopienām, kuras, ekumenisku iemeslu dēļ, Lieldienas svin kopā ar pareizticīgajiem. Lai šī brālība ir mierinājuma dāvana tur, kur kristieši ir mazākumā.”

Noslēgumā pāvests aicināja visus ar Lieldienu prieku vērsties pie Jaunavas Marijas, Žēlsirdības Mātes, skaitot “Regina Coeli” lūgšanu.

19 aprīlis 2020, 13:11