Vispārējā audience Vispārējā audience  

Pāvests Pasaules Zemes dienā: kā atjaunot harmoniskas attiecības ar radību?

2009. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija 22. aprīli noteica par Pasaules Zemes dienu. Tās mērķis ir veicināt cilvēku izpratni par Zemes dabisko vidi. Cilvēka atbildība par Zemi un tās labumiem bija pāvesta Franciska katehēzes mācības vadlīnija. Audience norisinājās Apustuliskās pils bibliotēkā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Citējis Radīšanas grāmatas otro nodaļu (sal. 2, 8-9.15), Svētais tēvs teica: “Dārgie brāļi un māsas, labdien! Šodien atzīmējam 50. Pasaules Zemes dienu. Tā ir laba iespēja atjaunot savu apņemšanos mīlēt mūsu kopējās mājas un uzņemties rūpes par mūsu ģimenes visvājākajiem locekļiem. Kā parādīja traģiskā koronavīrusa pandēmija, tikai kopā rūpējoties par maziem un vājiem mēs varam pārvarēt globālos izaicinājumus. Enciklikai Laudato sì ir dots apakšvirsraksts: "Rūpes par kopējām mājām". Šodien pārdomāsim par atbildību, kas raksturo "mūsu dzīvi virs šīs zemes" (LS, 160)”, aicināja pāvests. Viņš uzsvēra, ka mums jāpieaug ir apziņā par šīm rūpēm.

"Mēs esam radīti no zemes matērijas, un zemes augļi stiprina mūsu dzīvību", skaidroja Francisks. "Tomēr, kā atgādina Radīšanas grāmata, mēs neesam tikai "no zemes", mēs sevī nesam dzīvinošo elpu, kas nāk no Dieva (sal Rad 2, 4-7). Mēs dzīvojam kopējās mājās kā viena liela cilvēku ģimene, bioloģiskajā daudzveidībā ar citām Dieva radībām. Kā imago Dei, mēs esam aicināti rūpēties un cienīt visas radības un stiprināt mīlestību un līdzjūtību pret mūsu brāļiem un māsām, it īpaši pret visvājākajiem, atdarinot Dieva mīlestību pret mums, kas ir atklājusies Viņa Dēlā Jēzū, kurš kļuva cilvēks, lai dalītos šajā situācijā ar mums un mūs atpestītu."

Egoisma dēļ mūsos ir mazinājusies atbildība būt par zemes sargiem un pārvaldniekiem. "Pietiek uzmanīgi paskatīties uz realitāti, lai redzētu, ka mūsu kopējās mājas stāvoklis ir pasliktinājies" (61). Mēs tās esam piesārņojuši un izlaupījuši, apdraudot arī savu pašu dzīvību. Tāpēc tiek veidotas dažādas starptautiskās un vietējā mēroga kustības, lai uzmodinātu sirdsapziņas. Es ar prieku atbalstu šīs iniciatīvas – sacīja Svētais tēvs.

“Tomēr mūsu bērniem būs jāiziet ielās, lai mums atgādinātu pašsaprotamu lietu: mums nebūs nākotnes, ja mēs iznīcināsim apkārtējo vidi, kas mūs atbalsta.”

Uzrunas turpinājumā pāvests atzina, ka "mēs neesam pasargājuši zemi, savas mājas – dārzu, un neesam pasargājuši savus brāļus. Mēs esam grēkojuši pret zemi, pret savu tuvāko un, galu galā, pret Radītāju, labo Tēvu, kurš rūpējas par katru no mums un vēlas, lai mēs dzīvotu vienotībā un labklājībā." Pāvests kārtējo reizi atgādināja spāņu teicienu, ka Dievs piedod vienmēr,  cilvēki dažreiz, bet zeme nekad, un uzsvēra, ka atbilde uz zemes izpostīšanu būs ļoti slikta.

"Kā varam atjaunot harmoniskas attiecības ar zemi un visu cilvēci?" – jautāja Francisks. Viņš atzina, ka bieži vien mēs pazaudējam harmonijas vīziju, ko sniedz Svētais Gars. Kā varam atjaunot harmoniju – mūsu savstarpējo attiecību harmoniju, harmoniju ar nabagiem, ar zemi? Pāvests skaidroja, ka ir vajadzīgs jauns skatiens uz mūsu kopējām mājām, lai apzinātos, ka tās nav tikai izmantojamo resursu krātuve. Mums, kristiešiem, daba ir "Radīšanas Evaņģēlijs", kas vēstī par Dieva radošo spēku. Bībelē ietvertais radīšanas stāsts beidzas ar vārdiem: "Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzēja, ka tas bija ļoti labs" (Rad 1,31). Taču mēs šo Dieva darbu iznīcinām.

"Šodien, atzīmējot Pasaules Zemes dienu, mēs esam aicināti no jauna atklāt cieņas pret Zemi sakrālo nozīmi, jo tā nav tikai mūsu mājas, bet arī Dieva mājas. Lai šī patiesība stiprina apziņu, ka mēs atrodamies uz svētas zemes!" – teica Svētais tēvs.

“Dārgie brāļi un māsas, "uzmodināsim estētiskās un kontemplatīvās spējas, ko Dievs mūsos ir ielicis" (Apustuliskais pamudinājums Querida Amazonia, 56). Kontemplācijas pravietojums ir kaut kas, ko mēs uzzinām no iezemiešu tautām, kuras mums māca, ka mēs nevaram rūpēties par Zemi, ja to nemīlam un necienām,” teica pāvests.

"Tajā pašā laikā mums ir nepieciešama ekoloģiskā atgriešanās, kas tiek izteikta caur konkrētiem darbiem", – skaidroja Francisks. Cilvēcei, kā vienotai ģimenei, vajadzīgs kopīgs plāns, lai novērstu draudus, kas vērsti pret mūsu kopējām mājām. "Es aicinu visus, kuru rokās ir vara, veicināt procesu, kura rezultātā notiks divas svarīgas starptautiskās konferences: COP15 par bioloģisko daudzveidību Kunmingā, Kīņā, un COP26 par klimata izmaiņām Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē", teica pāvests. Viņš piebilda, ka šie divi pasākumi būs ļoti svarīgi.

"Es vēlos uzmundrināt visus labas gribas cilvēkus rīkot atbilstošus pasākumus valsts un vietējā līmenī. Ir labi pieņemt sociālos apstākļus un atdzīvināt populāro kustību "no apakšas". Tieši tā radās arī Pasaules Zemes diena, ko mēs atzīmējam šodien. Katrs no mums var dot savu nelielo ieguldījumu: "Mēs nedrīkstam domāt, ka mūsu centieni nevar izmainīt pasauli", uzsvēra Svētais tēvs.

"Šajā Lieldienu laikā centīsimies pieņemt un novērtēt lielisko dāvanu, kāda ir mūsu Zeme, mūsu kopējās mājas, un rūpēties par visiem cilvēku ģimenes locekļiem. Kā brāļi un māsas, kopā lūgsim mūsu Tēvu, kas ir Debesīs: "Sūti savu Garu un atjauno šīs Zemes vaigu" (sal. Ps 104,30), aicināja Francisks.

22 aprīlis 2020, 11:56